Decree on Associations

For optimal readability, we highly recommend downloading the document PDF, which you can do below.

Document Information:


This document has been provided by the
International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

ICNL is the leading source for information on th e legal environment for civil society and public
participation. Since 1992, ICNL has served as a resource to civil society leaders, government
officials, and the donor community in over 90 countries.

Visit ICNL’s Online Library at
https://www.icnl.org/knowledge/library/index.php
for further resources and research from countries all over the world.

Disclaimers Content. The information provided herein is for general informational and educational purposes only. It is not intended and should not be
construed to constitute legal advice. The information contai ned herein may not be applicable in all situations and may not, after the date of
its presentation, even reflect the most current authority. Noth ing contained herein should be relied or acted upon without the benefit of legal
advice based upon the particular facts and circumstances pres ented, and nothing herein should be construed otherwise.
Translations. Translations by ICNL of any materials into other languages are intended solely as a convenience. Translation accuracy is not
guaranteed nor implied. If any questions arise related to the accuracy of a translation, please refer to the original language official version of
the document. Any discrepancies or differences created in the tr anslation are not binding and have no legal effect for compliance or
enforcement purposes.
Warranty and Limitation of Liability. Although ICNL uses reasonable efforts to include ac curate and up-to-date information herein, ICNL
makes no warranties or representations of any kind as to its a ccuracy, currency or completeness. You agree that access to and u se of this
document and the content thereof is at your own risk. ICNL discl aims all warranties of any kind, express or implied. Neither ICNL nor any
party involved in creating, producing or delivering this document shall be liable for any damages whatsoever arising out of access to, use of
or inability to use this document, or any e rrors or omissions in the content thereof.

F’!t,1″]*rjl:sjffn dvgr$da:tm riuq”iQruara
Hlfizuqu EsnusEcl tlvqriirlytn iensgl”lu Soa”g.lqqagr”l
a .tii-n Jr ::r: r Sn Soq”iil ff ranfr .. /..1.5…… “!uu
zuvaauge1r”J36u, 5:.jfi’.,?.9-..ruae.zoos
{]ES6] dl6ceavuq6u
6geirr Soqvmhlvuu rraiS *.tJ.rJ. orc avfiuS95ufroG fioFyuq 2003;
Sgm”u ffozmer irdau5oq”uru ([ui] ff.rJ.u. aqa srUuranfi 02/auq, Sg5:.rfr oe fiersvur
2003;
63erru luavrrff ao1 uirl:5oq”ir-rfi’ U”e”r *.u.u, SaufirzrvuclnrlSnarog rra” 6lerelHo
q’nor.,l arUucanut- ssTtntler, f,15rfi rr rJeq 2009.
ulejnsonvJ.DJo tlutl s.u.u. a”lc 9anolao:
arqnff I
Oo5lUofialu
;.r,rool 1. soUYSg
e 5 “^ v o”rHoavUuit-n’riioSnn.r:J ffay ayuTun”rucir)j nlafiunr:_r*r1frg, nrlrfra:.r
^i’o tua rrav nn.;6.t-reralav.uriilaijjqru”iiiiunFr:d a.U.U. n.ra, lerrJv$1rfre:
‘ g..*,,4^.-R.,,^. ‘ – “i ,-, “,-6torJsnofl.tJ r[ay $o(du!”.1p9]trjuayIjJg]a”lc rp,tIu
nrl{ofr la”.ur6rrrrtsi8nUn5naq ttau fi ouuu.rz-lvruoqro 1fi *1,frrd.r-rae3 ;
!,4 – j oo ^ . j z. [uuug gJuJ ql ru((nun6]tJ u n.tusoelJ uJeouvRJu.tns”tJetJesJdrnJegl
g)!eu;
:. rUuderSltfirrri6lnruHn$gea15oih{cdo1 funt-r6,unag, a”ruauoaruav
-.L. oan (ay €nun9 ragu r ua9gJRv,tJ”to,LJ [uqnf]gJn’t JJayuJunouu”t u, fl J tff .L.J

rursvu9ou uvngu&arJr99 tun9utlj6tztvudtrRoIyno-sJ6rJJ rrnv ausllop”tu
– uit .;,. -c mr€J6rn99Jueqqqu. ujgJJnuuu, ntuj9m6t r[Rv svnonunq!(6t9u[uamffmv
fiogcfrgoaudr61ea19rer, oar,urUlavulusluiaereelffg6JJ reav fioraS
-& uJ”rue9JUno!arJ.
.Lrqom.l 2. iu.rJ
. &cJi6J *,uunru6o83un1H36,rL f$rlfrl6rdauoaqra’ulnlq, rfrs!tua
eUrtl”o’r, dar51frunita, OnrJalSo rsao 6lr.lotue-roHuqauuhealaoJ.rfr J,
flvJJ6lqnR v.lj.t 6t,LJ u aJJqu; ^ i,,., – :”i . 6uJ16uff frq1r:vfi fi gn6r rr.r-ruavmFrfrt dSunrrLSr 1fi16u mr.uo’qSosvUu
tRf,.riJ, t6ieu l a ruurjvs”r, .iff oavu”yu, fia’rfi n3u, frmqUyfi u rrav frUu$rluelr nqf
zn”m en r-reh 1 ffnfi e yerr lavu”; u fr o urr u ;
^.lla ^d- Ja – ,r- – – . f,vJlOJlrUJqllvl]Ounau [[JURt.U96lJU]RIJc1J9! OaUAAIJJgJUmCSSUJ.Jn
* – &.!oa. ! l^ a ;t– reesJuno p n6r aoflJur.u(Js! r9u6ru:lJr.J 6J”t,LJanuegJegJJdloetdtlJ. Rosu
– ^ d o-d ^ +l* * rrav Sgrhil’ftiir:svrrEilirii jfuu.rvijiiunEirL I oerijijd’in’q nhlclavrulv.
Jqooq 3. nluesfiulsoq$u
. fiuJ16J fu-rol5oa”Uufi orrerrfrlaouoao.urfi,u, acuoff!, aour, aolraeu
dd.l!& .1, 6 , – & – ^ Ld
u .LJq[9:JAU AJ[[JJUn.]:J9OmJUrlJRl6rJJ D.LJRv.LJlqn;
. drnSldilnlIa znnurijl{uSr-r, areSu frcimqrnn”r!6frer-rtulaesJffvJ”rAJ
5a lr- ” a-rru$3finnrl{“ire-ruiiznrleenria;iarLairpiauIcir”r.urttdlUlfiu, aeiuh}Ul{
, ^ a.- nrererr.ueotJvH3fr n’rfi oq]1uff oavu”;uealavrr6l.
u.rool a. eeureonu’tull{
o15os”Uuffil1{s’ruq”sciahfiua,lq6lriiffqu”ifi un6leriqfrrL rra’ O.fr
^ u j jr!.rt eluul6ru s”rauu n”r99n”ru9oc19n9el I u :
– ffuas”lcs”lJq96l;
– asuvfilnllvurlara
–^ A – ReaeuJlJ!n3urn’l(StJqqoc6ra ;
– a”urfilee.d83ara;
– ovr.;vqrauLir..rrJvqrErzJvfiSoara;
– *rm6riomruru fiu rJvtuereirSs;
– Sgnu.,tsravuur;
– ne1fil;
– .l-rl..rfifi.
2

a’r5uUuor€3nu6o$1,fitfr, a’,urfr,uff8frqruo!fiun6u anv av,u.r6ueeJ
.dJ,. 6iunrlcira rav iirLcirlrJyruo iilrrhieutrnaeJlu R.rJ.tJ. R”tD erffa”ulunrueirl
u1n.
.uiooi 5. finnq!fiq183 aoo cfrauluc eeJ acurdJ
– – “ja ,L ! – .t ;i ss u.ro.LJ sqJelJ9u sas (agu ruamqJJUnn.luolu:
t. #rfiax”rfintqrdrsa.u fi eermnavrqfirL tourlfidlnq”qfio fi U3ffu:
2. cffe!tuatU!Uot’r en,u frer a vu.; u e o1a v lr 6,u;
3. 6.uae1 aa” 3u&oqeudaetfilreleiufirfrnulre..rrnnml rfrartrnaeolar.urffl;
a. {.ufilra3urrgdrunurjr;
5. tdrs tuainilojun”q!a i
6. td1la, e8er16o, frrJvqrffzJ’tm sa” ffercqlavrduru.
– A rA ,u16)cj.t b. tig!(9u9vtu avJJloJJ
6 A { L– – “) a – oa , ^ – ‘ –
avrrGir’loaijlblevtd3umuSrlfi 3Eu dagfrrlarteff urlcu fi 9fr:
, 6 il_ _ _ . l. iionzJvHgh”ri6nfi u5nqvrn’rlvru, ijorrurg rsy 3r”ooe9rtzruff5u69r.rree g
– i ;, ls! – ; ,l 6 qlo, 9gJrn9JqU ffAtl e91rfJ1()1J:: UrUUrsjeljmyR”tUm6tCqJUljrj$)ee)q.lo,
aarurUraru;us”;uSaeea3H96,u ttn, SeresSurleogun6u6l;
^ d-6 + lti ^ j,q ^ , _- +a i * ^ z. JJCJAfarjrelJfly.ljsro.UznIUUUJUAS(.UAJA”]a,.LJ9qU(m lU Ue!tU ((Ay U(U!A!
rirras?o;
3. ffacu,E!earg#rg#9s”.r-rrfrleJrguiau 03 6r-r tnurr.L.ir$5r5″uHrgfr9r”,urfi.u
rUuducilfrS Q3ehluioe-,rfr9h.’arueoSavuvDuacre-rcieliSqravruruluiirulo
– + d. – – ^ * r ollJUUJUnJa e9JnUSOUvSJ rA9U ( Uta 99JS{/JJ6t6rJJ;
. a ^ ?r – ci a I i- s