Legal Regulation of Not-for-Profit Organizations and Civic Participation Institutions in Kyrgyzstan

For optimal readability, we highly recommend downloading the document PDF, which you can do below.

Document Information:


A Textbook for Civil Society Organizations Law

This textbook provides a comprehensive overview of the legal regulation of civil society organizations and other institutions of civic participation in Kyrgyzstan. In addition to analyzing current legislation, it presents historical and theoretical knowledge, as well as international best practices. The textbook is intended for university students studying jurisprudence, state, and municipal management, management of non-profit organizations, social enterprise, and other topics. The textbook is also recommended as a basic educational resource for teaching courses on civil society organization law.

Коммерциялык эмес уюмдарды жана жарандык катышуу институттарын укуктук жөнгө салуу

Бул окуу китеби Кыргыз Республикасындагы жарандык коом уюмдарын (ЖКУ) жана башка жарандык катышуу институттарын укуктук жөнгө салуу боюнча ар тараптуу баяндаманы камтыйт. Окуу китебинде өлкөнүн колдонуудагы мыйзамдарын талдоодон тышкары, тарыхый-теориялык билимдер, ошондой эле алдыңкы эл аралык тажрыйба берилген. Окуу китеби юриспруденция, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, коммерциялык эмес уюмдарды башкаруу, социалдык ишкердик жана башка тармактарда билим алып жаткан ЖОЖдордун студенттерине арналган. Окуу китеби ошондой эле коммерциялык эмес укук, ЖКУларды укуктук жөнгө салуу жана башка ушул сыяктуу дисциплиналар боюнча курстарды окутуу үчүн негизги окуу булагы катары сунушталат.