Commentary to the 1998 Law on Citizens’ Associations and Foundations

For optimal readability, we highly recommend downloading the document PDF, which you can do below.

Document Information:


Zakon za Zdruzhenija na Gragiani i Fondacii

I. PRICHINI PORADI KOI SE DONESUVA ZAKONOT

So Ustavot na Republika Makedonija (“Sluzhben Vesnik na RM”
52/91), na gragianite im se garantira slobodata na
zdruzhuvane zaradi ostvaruvane i zastita na nivnite
ekonomski, socijalni, kulturni i drugi prava i uveruvana,
od sto proizleguva deka mozhat da osnovaat zdruzhenija na
gragiani. Vo niv gragianite mozhat da pristapuvaat i da
istapuvaat samo na nachin i vo postapka utvrdena so zakon.
Paralelno, se javuva potreba od normativno- zakonsko
regulirane na organizaciite koi nemaat svoe chlenstvo, tuku
poseduvaat opredelen iznos na sredstva, koj e namenet
(sobran) za ispolnuvane na statutarnite celi na taa
organizacija (se raboti za fondacija). Od prichina sto
poimot fondacija ne bese dosega potemelno opfaten so naseto
zakonodavstvo, i imaj]i vo predvid deka ovie dva tipa na
organizirane dejstvuvaat vo istovetna opstestvena oblast,
se javi potreba fondacijata legalno da se determinira so
ovoj normativen akt, zaedno so zdruzhenieto na gragiani.

Donesuvaneto na poseben Zakon za zdruzhenija na gragiani i
fondacii e potreba na noviot demokratski politichki sistem,
vo koj gragianite mozhat slobodno da zdruzhuvaat sredstva
ili samite da se zdruzhuvaat zaradi ispolnuvane na
ekonomski, socijalni, kulturni, sportski i drug vid
potrebi. Dosega, samo zdruzhenieto na gragiani za ovoj vid
na potrebi bese regulirano so Zakonot za opstestveni
organizacii i zdruzhenija na gragiani, chii odredbi ve]e se
nadminati, a del od niv se sprotivni na Ustavot na
Republika Makedonija, i ne se opfateni so bilo koj drug
zakon. Spored chlen 6 od Ustavniot zakon za sproveduvane na
Ustavot na Republika Makedonija, zakonite sto ne se vo
soglasnost so ustavnite odredbi trebase ve]e da bidat
usoglaseni vo rok od edna godina od denot na proglasuvaneto
na Ustavot. Vrz osnova na iznesenoto se predlaga i
donesuvaneto na ovoj zakon.

II. OSNOVNI NACHELA VRZ KOI SE ZASNOVA ZAKONOT

Zakonot chie donesuvane se predlaga se zasnova vrz slednite
osnovni nachela:
• sloboda na zdruzhuvane na gragiani ili na sredstva zaradi
ostvaruvane i zastita na nivnite ekonomski, socijalni,
kulturni, sportski i drugi prava i uveruvana;

• sloboda na osnovane na zdruzhenija na gragiani,
pristapuvane i istapuvane od niv;
• zastita na slobodata na gragianite za zdruzhuvane vo
zdruzhenija na gragiani;
• programata i dejstvuvaneto na zdruzhenijata na gragiani i
fondaciite ne mozhat da bidat nasocheni kon nasilno
urivane na ustavniot poredok na Republika Makedonija i
kon pottiknuvane ili povikuvane na voena agresija ili
razgoruvane na nacionalna, rasna ili verska omraza ili
netrpelivost;
• javnost vo rabotata na zdruzhenieto na gragiani i
fondacijata

III . SODRZHINA NA ZAKONOT

Sodrzhinata na zakonot gi opfata osnovnite odnosi sto se
ureduvaat so nego i nachinot na koj se predlozhuva nivnata
primena.

}e se ovozmozhi opredelen broj na odnosi koi ]e nastanat vo
soodvetnata oblast na vostanovuvane i deluvane na
zdruzhenijata i fondaciite preku nivnite statuti da bidat
regulirani na samostoen i kreativen nachin.

ZAKON
za zdruzhenija na gragiani i fondacii

I. OPSHTI ODREDBI

chlen 1
So ovoj zakon se ureduva nachinot, uslovite i
postapkata za osnovane, registracija, rabotene i prestanok
na zdruzhenija na gragiani i fondacii.

So ovoj chlen se reguliraat statusnite prasana svrzani
so zdruzhenijata na gragiani i fondaciite odnosno nachinot,
uslovite i postapkata za osnovane, registracija, rabotene i
prestanok na istite.
Znachi, so ovoj zakon na eden edinstven i zaokruzhen
nachin se reguliraat formite i oblicite na gragiansko
zdruzhuvane (na lugie i materijalni sredstva) sto
pretstavuva osnova za izgradba i razvoj na gragianskoto
opstestvo vo nasata drzhava.

chlen 2
Gragianite slobodno mozhat da se zdruzhuvaat vo
zdruzhenija na gragiani i da osnovaat fondacii zaradi
ostvaruvane i zastita na ekonomski, socijalni, kulturni,
nauchni, struchni, tehnichki, humanitarni, obrazovni,
sportski i drugi prava i uveruvana vo soglasnost so Ustavot
i zakonot.
Zdruzhenijata na gragiani i fondaciite se neprofitni
organizacii.
Ako vo raboteneto na zdruzhenijata na gragiani i
fondaciite se ostvari dobivka, taa mora da bide upotrebena
iaskluchitelno za poddrzhuvane i ostvaruvane na nivnite
celi i aktivnosti utvrdeni so statutot.

Soglasno chlen 20 od Ustavot na Republika Makedonija na
gragianite im se garantira slobodata na zdruzhuvane kako
edno od osnovnite chovekovi prava zaradi ostvaruvane i
zastita na nivnite politichki, ekonomski, socijalni,
kulturni i drugi prava i uveruvana. Znachi, izvedeno od
ovaa ustavna odredba, gragianite mozhat da se zdruzhuvaat
odnosno da osnovaat:
1. Zdruzhenija na gragiani
2. Fondacii
Zdruzhenijata na gragiani i fondaciite se dvata osnovni
oblika na neprofitni organizacii chie egzistirane e svrzano
so zdruzhuvane na lugie (vo zdruzhenija) ili sredstva (vo
fondacii) iskluchivo zaradi ostvaruvane na statutarno (no i
ustavno i zakonski) opredelenite cel i, prava, interesi i
uveruvana
1.
Kako rezultat na osnovnite postulati za osnovane na
zdruzhenija na gragiani i fondacii (soglasno ramkite dadeni
vo Ustavot a operacionalizirani so ovoj Zakon),
zdruzhenijata na gragianite i fondaciite, bidej]i spored
ovoj Zakon se neprofitni organizacii, dokolku vo svoeto
rabotene i ostvarat profit (dobivka) taa mora iskluchivo da
bide upotrebena za ostvaruvane na nivnite statutarno
utvrdeni celi i aktivnosti. Vo sluchaj dobivkata da ne bide
raspredelena soglasno chlen 2 stav 3 (za poddrzhuvane i
ostvaruvane na aktivnostite) od ovoj zakon, togas
soodvetnoto zdruzhenie na gragiani odnosno fondacijata go
1 Vo nekoi dr`avi osven ovie dve pravni formi (zdru`enie na graani i
fondacija) postojat organizacii koi po svojata priroda nemaat osnova~ki
vlog (kako kaj fondacijata) ili nemaat ~lenstvo (kako kaj zdru`enieto
)
no sepak prirodata na nivnite aktivnosti (na primer neprofitnost,
deluvawe vo ime na po[irok javen interes i sli~no) gi pravi
kompatibilni na ovaa grupa na organizacii. Od ovoj tip mo`at da bidat
nekoi instituti, centri, ili humanitarni organizacii.

gubi karakterot na neprofitna organizacija i soglasno ovoj
zakon ]e prestane da postoi. Posiroko za ova vidi gi chlen
52-60 od Zakonot.

chlen 3
Zdruzhenijata na gragiani i fondaciite ne mozhat da
vrsat politichki aktivnosti ili da go koristat svojot imot
i sredstva za ostvaruvane na celi na politichkite partii.
Kako politichka aktivnost vo smisla na stavot 1 na
ovoj chlen se podrazbira direktno uchestvo vo izbornata
kampana ili sobirane na sredstva za izbornata kampana i
finansirane na politichkite partii.

Soglasno chlen 20 od Ustavot na Republika Makedonija,
zdruzhenijata na gragianite i fondaciite se osnovaat zaradi
ostvaruvane na nivnite statutarni celi. Se podrazbira deka
aktivnostite na brojni organizacii registrirani spored ovoj
Zakon imaat za pole na svoeto deluvane domeni koi sekako
poseduvaat dopirni tochki so politichkite procesi i
praktichnoto vrsene na politikata vo edno opstestvo. Se
razbira deka taa dimenzija vo nivnoto deluvane bi trebala i
ponatamu da se pottiknuva. Intencijata na ovaa odredba e da
se ostvari pojasna distinkcija pomegiu direktnata
politichka involviranost i oboenost na aktivnostite od onaa
koja bi se obra]ala na drugi, pospecifichni interesi, koi
se podrazbira i ochekuva da ja nadminuvaat granicata na
potesno determiniranata politichka pripadnost.
Ovie organizacii vo ostvaruvaneto na svoite celi
mozhat formalno (deklarativno) da poddrzhat nekoja
politichka partija ili koalicija, no ne mozhat direktno da
uchestvuvaat vo izbornata kampana ili so svoi sredstva da
finansiraat politichki partii ili da sobiraat pari za niv.
Znachi, zdruzhenijata na gragiani ili fondaciite ne
mozhat da se zanimavaat so klasichni politichki aktivnosti
nitu pak mozhat da se transformiraat (soglasno chlen 6 stav
3 od ovoj Zakon) vo politichka partija ili da stanat
ogranok na nekoja postojna politichka partija.
Dokolku ostvarat politichki aktivnosti navedeni vo
stavot 2 na ovoj chlen, toa pretstavuva zakonski osnov za
nivno prestanuvane soglasno chlen 56 stav 1 alineja 1 od
Zakonot.
Svetskite iskustva pokazhuvaat deka samite politichki
partii mozhat da osnovaat zdruzhenija ili fondacii koi
vsusnost preku svoite aktivnosti i svojot posirok angazhman
(edukativni aktivnosti, seminari, konferencii,
istrazhuvachki proekti i sl) ja promoviraat svojata

ideologija i principi, no se pravi napor da se sochuva
nezavisnosta vo deluvaneto na ovie organizacii vo odnos na
tekovnoto i pragmatsko politichko deluvane.

chlen 4
Programite i dejstvuvaneto na zdruzhenijata na
gragiani i fondaciite ne mozhat da bidat nasocheni kon:
-nasilno urivane na ustavniot poredok na Republikata
-pottiknuvane ili povikuvane na voena agresija
-razgoruvane na nacionalna, rasna ili verska omraza
ili netrpelivost.

Spored odredbite na Ustavot ( chlen 20) programite i
aktivnostite na zdruzhenijata na gragianite i fondaciite ne
mozhat da bidat nasocheni kon nasilno urivane na ustavniot
poredok na Republika Makedonija, kon pottiknuvane ili
povikuvane na voena agresija ili razgoruvane na nacionalna,
rasna ili verska omraza ili netrpelivost. Isto taka
zabraneti se voeni ili poluvoeni zdruzhenija sto ne im
pripagiaat na vooruzhenite sili na Republika Makedonija
(chlen 20 stav 3 i 4 od Ustavot na Republika Makedonija).
Dokolku sepak programata ili aktivnosta na opredeleno
zdruzhenie na gragiani ili fondacija e sprotivna na ovie
ustavni postulati, togas Ustavniot sud so svoja odluka ]e
go konstatira toa, sto soglasno chlen 52 stav 1 alineja 3 i
chlen 56 od ovoj zakon e osnov za prestanok na zdruzhenieto
na gragiani ili fondacijata.
Za doslednoto ostvaruvane na programite i aktivnostite
na zdruzhenijata na gragianite ili fondaciite inicijativa
mozhe da se pokrene od sekoj odnosno so javna tuzhba ( actio
popularis) odnosno soglasno chlen 56 stav 2 sekoj mozhe da dade
inicijativa za prestanok na zdruzhenieto na gragiani ili
fondacijata ako osnovano se somneva deka ostvaruva
aktivnost sprotivno chlen 20 stav 3 i 4 od Ustavot na
Republika Makedonija i chlen 3 i 4 od ovoj Zakon.
Predlagach za pokrenuvane postapka pred osnovniot sud
e javniot obvinitel na chija teritorija se naogia sedisteto
na soodvetnoto zdruzhenie na gragiani odnosno fondacija
(chlen 58 stav 1 od Zakonot).

chlen 5
Zdruzhenijata na gragiani i fondaciite imaat statut.
Zdruzhenijata na gragiani i fondaciite se samostojni
vo organiziraneto i ostvaruvaneto na svoite celi, interesi
i aktivnosti utvrdeni so statutot.

Zdruzhenijata na gragiani i fondaciite svoite prava,
dolzhnosti i odgovornosti gi ostvaruvaat soglasno so
Ustavot, zakonot i statutot.

Osnoven akt na zdruzhenieto na gragini ili fondacijata
e nivniot statut.
Zakonot ja naveduva samo ramkata na osnovnata
sodrzhina na statutot (vidi chlen 20 od Zakonot) pri sto se
istaknuva samostojnosta vo organiziraneto i aktivnostite
(ostvaruvane na nivnite statutarni celi) na zdruzhenijata
na gragiani i fondaciite.
Znachi, se ostava na dispozicijata na zdruzhenijata i
fondaciite ureduvaneto na organizacijata i aktivnostite pri
sto nivnite prava, dolzhnosti i odgovornosti se sveduvaat
vo ramkite na nachelata na ustavnost i zakonitost i vo
soglasnost so odredbite na nivnite statuti.

chlen 6
Zdruzhenijata na gragiani i fondaciite se pravni lica.
Zdruzhenijata na gragiani i fondaciite, kako i nivnite
sojuzi i drugi oblici na zdruzhuvane ili povrzuvane,
steknuvaat svojstvo na pravno lice so denot na upisot vo
registarot na zdruzhenijata na gragiani ili na fondacii (vo
natamosniot tekst: registar).
Zdruzhenijata na gragiani i fondaciite ne mozhat da se
transformiraat vo drugi vidovi na pravni lica.

Zdruzhenijata na gragiani i fondaciite imaat praven
subjektivitet koj go steknuvaat so denot na upisot vo
sudskiot registar na zdruzhenija na gragiani i fondacii.
Pravniot subjektivitet na zdruzhenijata i fondaciite e
od traen karakter.
Soglasno chlen 6 stav 3 od zakonot, zdruzhenijata na
gragianite i fondaciite ne mozhat da se transformiraat vo
drugi vidovi na pravni entiteti odnosno drugi vidovi na
pravni lica (na primer vo trgovski drustva ili politichki
partii), bidej]i bi prestanale da postojat.
Ovaa zabrana ne bi trebalo da se odnesuva na
porazvienite formi i oblici na zdruzhuvane (sojuzi i
slichno) kako i na mozhnosta za chlenuvane vo stranski
zdruzhenija na gragiani i fondacii. Isto taka, ovaa zabrana
ne se odnesuva na transformacijata na edno zdruzhenie na
gragiani vo fondacija ili obratno, od prichina sto i pokraj
toa sto se menuva pravnata forma, sepak se zadrzhuva
neprofitniot karakter na taa organizacija.

chlen 7

Zdruzhenijata na gragiani i fondaciite odgovaraat za
svoite obvrski so svojot imot i sredstva.
Zdruzhenijata na gragiani i fondaciite ne mozhat da
vrsat stopanski dejnosti.
Zdruzhenijata na gragiani i fondaciite mozhat da
osnovaat edinstveno drustva so ogranichena odgovornost i
akcionerski drustva za ostvaruvane na nivnite celi,
interesi i aktivnosti i za finansirane na nivnite funkcii
utvrdeni so statutot.

Soglasno nivniot praven subjektivitet, zdruzhenijata
na gragianite i fondaciite odgovaraat za svoite obvrski so
svojot imot i sredstva.
Po pravilo, zdruzhenijata na gragianite i fondaciite
ne mozhat da vrsat stopanska dejnost, soglasno zakonot za
trgovskite drustva. Ovaa generalna odredba proizleguva od
rezoniraneto deka zdruzhenijata i fondaciite se osnovaat
primarno za ostvaruvane na celi i interesi od poinakva
priroda, koi voedno mozhat da imaat i svoja pazarna
vrednost no taa dimenzija e od sekundarno znachene.
Od druga strana, stav 2 ne deluva apsolutno
prohibitivno, bidej]i kaj zdruzhenijata i fondaciite vo
ramkite na vrsene na svoite aktivnosti se dozvoluva onakva
ekonomska aktivnost koja odgovara i korespondira so domenot
na deluvaneto na taa organizacija. Sustinski, ovie
organizacii tezhneat da zadovoluvaat takov tip na potrebi
na gragianite, koi chesto vo normalni pazarni uslovi ne bi
mozhele da opstanat. Vo ovaa smisla, prodazhbata na dobra
ili davaneto na uslugi koi se vo ramkite na poleto na
interesno dejstvuvane na organizacijata i koi se
ostvaruvaat so cel da se realiziraat statutarnite celi ne
se tolkuvaat kako “ekonomski aktivnosti”
2.
2 Kako primer bi mo`el da se navede slu~ajot vo anglosaksonskite zemji
kade nevladinite organizacii go dobivaat statusot na charity koj e
neposredno vrzan so dano~ni olesnuvawa. Konkretno vo vrska so
ekonomskite aktivnosti, se pravi distinkcija meu “trguvawe so primarna
cel” i “dopolnitelno trguvawe”. Prvoto e vrzano za primarnata cel na
organizacijata ili pretstavuva ekonomska aktivnost koja e glavno
izvr[uvana od (za) korisnicite na uslugite na taa organizacija. Ako
ovie dejnosti se predvideni vo statutot, se smeta za soodvetno dobrata
[to se nudat ili uslugite da bidat naplatuvani. Dopolnitelnata
ekonomska aktivnost isto taka mo`e da pridonesuva vo vr[eweto na
primarnata cel na charity, i vo dano~en smisol taa se tretira kako
primarna. Vo ovaa smisla ovde bi spaalo sobiraweto na dobrovolni
prilozi ili sredstva za celite na organizacijata, ili dobrotvoren
koncert, igranka, proda`ba na pijaloci i hrana ili suveniri vo ramkite
na eden muzej (kade dobivkata odi direktno na organizacijata za nejzino

opstojuvawe i rabotewe) i sli~no. Charity Commissioners for England and Wales, Charity
and Trading (1996)

Posiroko, za oblicite i formite na osnovane na
trgovski drustva od strana na zdruzhenijata na gragianite i
fondaciite, vidi vo prilogot na ovoj komentar.

chlen 8
Zdruzhenijata na gragiani i fondaciite dejstvuvaat i
se organiziraat vrz teritorijalen princip.

Ovoj Zakon kako osnoven princip na dejstvuvane i
organizacija na zdruzhenijata na gragianite i fondaciite go
utvrduva teritorijalniot princip.
Mozhebi, zaradi ostvaruvane (organizirane i
dejstvuvane) na porazvienite formi i oblici na zdruzhuvane
na gragianite i fondaciite, trebase da se predvidi i
funkcionalniot princip, no sepak zakonodavecot se zadrzha
samo na teritorijalniot princip, odnosno spored mestoto na
naogiane na sedisteto na zdruzhenieto na gragiani ili
fondacijata se vrsi registracija pred soodvetniot
registracionen sud.
Sepak, so chlen 72 od Zakonot se ostava prostor za
funkcionalno povrzuvane na zdruzhenijata na gragianite i
fondaciite vo drugi oblici na povrzuvane koe e od
zaednichki interes za unapreduvane na rabotata i
aktivnostite, za usoglasuvane na posebnite i zaednichkite
interesi vo oblasta vo koja se osnovani, kako i za
ostvaruvane na drugi prasana od zaednichki interes.

chlen 9
Rabotata na zdruzhenijata na gragiani i fondaciite e
javna.
So statutot na zdruzhenijata na gragiani i fondaciite
se opredeluva nachinot na obezbeduvane i ostvaruvane na
javnost vo negovata rabota.

Sekoe zdruzhenie na gragiani i fondacija, soglasno
odredbite na ovoj Zakon e dolzhno da raboti spored
nacheloto na javnost.
Operacionalizacijata na ovoj princip ]e se vrsi
soglasno resenijata sto ]e se predvidat vo statutot na
zdruzhenieto ili fondacijata.

chlen 10
Sekoe zdruzhenie na gragiani i fondacija ima ime.
Zdruzhenijata na gragiani i fondaciite mozhat da
upotrebuvaat i skrateni oznaki na imeto dokolku toa e
zapisano vo registarot.

Imeto i skratenata oznaka na imeto na zdruzhenieto na
gragiani i fondacijata mora jasno da se razlikuva od
iminata na drugite zdruzhenija na gragiani i fondacii koi
se zapisani vo registarot.
Zdruzhenijata na gragiani i fondaciite chii interesi
se povredeni so neopravdano koristene na nivnoto ime, imaat
pravo da bataat prestanok na upotrebata na nivnoto ime i da
baraat nadomestok za prichinetata steta.

Zdruzhenijata na gragianite i fondaciite mora da imaat
ime.
Dokolku vo aktot za osnovane izrichito e predvideno a
toa e zapisano vo sudskiot registar, zdruzhenijata na
gragiani i fondaciite mozhat da upotrebuvaat i skrateni
oznaki na imeto.
Od druga strana, imeto i skratenata oznaka na
zdruzhenieto i fondacijata mora jasno da se razlikuvaat od
iminata na drugite zdruzhenija na gragiani i fondacii koi
se zapisani vo registarot.
Zdruzhenijata na gragianite i fondaciite imaat pravo
da baraat zastita za neopravdano koristene na nivnoto ime
kako i nadomest na steta od takvoto neopravdano koristene
na nivnoto ime.
Vo Republika Makedonija momentalno egzistiraat pove]e
iljadi zdruzhenija na gragiani so slichno a nekoi i so
identichno ime. Pri upisot vo sudskiot registar sudot mora
da vodi smetka za chlen 77 stav 2 od Zakonot, odnosno ako
imeto na dve ili pove]e zdruzhenija na gragiani se
povtoruva so isti znaci i zborovi, postojnoto ime go
zadrzhuva zdruzhenieto na gragiani koe e prvo zapisano vo
registarot na opstestvenite organizacii i zdruzhenija na
gragiani koj se vodese pri opstinskiot organ za vnatresni
raboti.
Dokolku ova ne mozhe da se utvrdi, togas bi trebalo
postapkata za registracija da se zapre, a zainteresiranite
zdruzhenija na gragiani da se upatat na parnica kade sudot
vo redovna postapka ]e go utvrdi imeto na zdruzhenieto na
gragiani. Po sudskoto resavane na ova prejudicijalno
prasane ]e se izvrsi upis vo registarot na soodvetnoto
zdruzhenie na gragiani.

chlen 11
Izrazite koi oznachuvaat ime na drzhavata, nejzinite
izvedenici i nejzinite kratenki, ime na istoriski lica i
mesta, mozhat da se stavat kako dodatoci vo imeto na
zdruzhenijata na gragiani i fondaciite, samo ako e dadeno
odobruvane od Ministerstvoto za pravda.

Pri upisot vo registarot sudot mora da vodi smetka za
izrazite koi oznachuvaat ime na drzhava, nejzinite
izvedenici i nejzinite kratenki, ime na istoriski lica i
mesta, koi mozhat da se stavat kako dodatoci vo imeto na
zdruzhenija na gragiani i fondacii, za sto se bara
odobruvane od Ministerstvoto za pravda.
Znachi, odobrenieto na Ministerstvoto za pravda, vo
vakvi sluchai, stanuva obligatoren dokument potreben za
upis vo registarot soglasno chlen 44 od Zakonot.

chlen 12
Na zdruzhenie na gragiani mozhe da mu se doveri vrsene
na javno ovlastuvane.
Javnoto ovlastuvane go doveruva soodvetnoto
ministerstvo od oblasta vo koja dejstvuva zdruzhenieto na
gragiani, vo soglasnost so zakon.
Organot od stavot 2 na ovoj chlen pri davaneto na
javno ovlastuvane na zdruzhenieto na gragiani gi zema
predvid slednive opsti kriteriumi:
– prirodata i oblasta na aktivnosta;
– profesionalnite celi na zdruzhenieto na gragiani;
– potrebata od aktivnost na zdruzhenieto na gragiani
za posirokata javnost i koristeneto na nivnite
uslugi;
– soodveten organizacionen kapacitet;
– dolzhinata na iskustvoto vo oblasta vo kojasto
dejstvuva

Na zdruzhenieto na gragiani mozhe da mu bide odzemeno
vrseneto na javnoto ovlastuvane, poradi zloupotreba i
neobezbeduvane na negovoto vrsene.

Pokraj obichni zdruzhenija na gragiani ovoj zakon
predviduva i zdruzhenija na gragiani so javni ovlastuvana.
Celta na ovaa odredba e drzhavata da ovozmozhi poseben
status na organizacii koi se vo sostojba da davaat uslugi
koi se od posiroka javna korist. Se smeta deka postoeneto
na takvi organizacii ja rasteretuva drzhavata od obvrskata
za formirane na dopolnitelna administracija, a preku toa se
ovozmozhuva i poefikasno funkcionirane na sistemot.
Imeno, soglasno opstite kriteriumi: prirodata i
oblasta na aktivnosta; profesionalnite celi na zdruzhenieto
na gragiani; potrebata od aktivnost na zdruzhenieto na
gragiani za posirokata javnost i koristeneto na nivnite
uslugi; soodveten organizacionen kapacitet (opremenost,
angazhirane na struchni lica) i dolzhinata na iskustvoto vo

oblasta vo kojasto dejstvuva, soodvetnoto ministerstvo od
oblasta vo koja dejstvuva zdruzhenieto na gragiani mu
doveruva vrsene javni ovlastuvana. So svoj akt (resenie)
soodvetnoto ministerstvo gi utvrduva kriteriumite pod koi
go doveruva javnoto ovlastuvane na soodvetnoto zdruzhenie
ili fondacija, a isto taka vo resenieto treba da se
opredelat i uslovite zaradi koi soodvetnoto zdruzhenie ili
fondacija ]e go izgubat ovoj status.
Odredbite od ovoj chlen soodvetno mora da se
primenuvaat i za fondaciite odnosno treba da se predvidi
deka soglasno ovie kriteriumi i na fondacijata mozhe da i
bide doveren vakov status.
Ovaa privilegija (taa e obichno vrzana so danochni,
carinski ovlastuvana, koristene na buxetski sredstva i
slichno) za vrsene na javni ovlastuvana mozhe da bide
odzemena poradi: zloupotreba i neobezbeduvane na vrseneto
na aktivnostite za koi e dobieno javnoto ovlastuvane.
Zakonodavecot trebase vo kaznenite odredbi da predvidi
posebna kazna za onie zdruzhenija na gragiani koi ]e go
zloupotrebat statusot na organizacija so javno ovlastuvane
odnosno ]e go zloupotrebat vrseneto na javnoto ovlastuvane.

chlen 13
Zdruzhenieto na gragiani i fondacijata mozhe da
koristi danochni i carinski olesnuvana vo soglasnost so
zakon.

Soglasno karakterot i celite poradi koi se zdruzhuvaat
lugie (zdruzhenija na gragiani) i sredstva (fondacii),
dadeni vo chlen 20 od Ustavot i chl en 2 od ovoj Zakon,
zdruzhenijata na gragianite i fondaciite mozhat da koristat
danochni i carinski olesnuvana.
Visinata i nachinot na koristeneto na danochnite i
carinskite olesnuvana ]e se opredelat vo soodvetnite
fiskalni i carinski zakoni kako i vo aktot za doveruvane
vrsene na javno ovlastuvane donesen od strana na
soodvetnoto ministerstvo.

II. ZDRU@ENIJA NA GRA|ANI

1. Osnovane na zdruzhenija na gragiani

chlen 14
Gragianite mozhat da osnovaat zdruzhenija na gragiani
zaradi zadovoluvane na svoite lichni i zaednichki celi i
interesi.

Gragianite osnovaat zdruzhenija na gragiani zaradi
zadovoluvane na svoite lichni i zaednichki celi i interesi
dadeni vo chlen 20 od Ustavot na Republika Makedonija i hlen 2 stav 1 od ovoj Zakon.
c

chlen 15
Za vidot na zdruzhuvaneto i vnatresnata organizacija
na zdruzhenijata na gragiani odluchuvaat gragianite kako
osnovachi na osnovachko sobranie.
Za izmena na vidot na zdruzhuvaneto i vnatresnata
organizacija na zdruzhenijata odluchuvaat chlenovite na
zdruzhenieto na gragiani na sobranie.

Ostaveno e na slobodnata ocenka na gragianite da
odluchat za vidot na zdruzhuvaneto i vnatresnata
organizacija na zdruzhenieto koi kako osnovachi taa svoja
volja ja izrazuvaat na osnovachkoto sobranie.
Isto taka na sobranie se odluchuva za izmenata na
vidot na zdruzhuvaneto kako i za vnatresnata organizacija
na zdruzhenieto.

chlen 16
Osnovachi na zdruzhenie na gragiani mozhat da bidat
samo polnoletni gragiani drzhavjani na Republika
Makedonija.
Osnovachi na zdruzhenija na gragiani ne mozhat da
bidat lica na koi so pravosilna sudska presuda im e
odzemena delovnata sposobnost.

Kako osnovachi na zdruzhenie na gragiani mozhat da se
javat samo polnoletni gragiani koi se drzhavjani na
Republika Makedonija.
Vo svojstvo na osnovachi na zdruzhenija ne mozhat da
se javat lica so odzemena delovna sposobnost odnosno lica
koi ne mozhat samostojno da nastapuvaat vo pravniot promet.

chlen 17
Zdruzhenie na gragiani mozhat da osnovaat najmalku
petmina polnoletni gragiani drzhavjani na Republika
Makedonija.

Zakonski minimum spored koj kako osnovachi mozhat da
osnovaat zdruzhenie na gragiani e pet polnoletni gragiani
drzhavjani na Republika Makedonija.
Drzhavjanstvoto na Republika Makedonija se dokazhuva
so uverenie za drzhavjanstvo izdadeno od Ministerstvoto za

vnatresni raboti ili so lichna karta (fotokopija od
uverenieto za drzhavjanstvo ili lichnata karta).

chlen 18
Zdruzhenieto na gragiani se osnova na sobranie na
osnovachite na koe se donesuva akt za osnovane, programa,
statut i se izbiraat negovite organi.

Zdruzhenieto na gragiani se osnova na konstitutivnata
sednica na sobranieto na osnovachite na koe se donesuvaat
slednite konstitutivni akti i dokumenti: akt za osnovane,
programa za rabota na zdruzhenieto, statut i se izbiraat
organite na zdruzhenieto.
Poblisku za obrascite na navedenite akti i dokumenti
vo prilogot na ovoj komentar.

chlen 19
Aktot za osnovane na zdruzhenieto na gragiani, osobeno
sodrzhi:
– ime, sediste i adresa na zdruzhenieto na gragiani;
– imina, adresi i edinstven matichen broj na
osnovachite;
– celi i zadachi i
– ime na ovlastenoto lice koe ]e go pretstavuva i
zastapuva vo pravniot promet i sprema treti lica vo
javnosta

Aktot za osnovane kako osnoven konstitutiven akt za
osnovane na zdruzhenija na gragiani mora da sodrzhi: ime,
sediste i adresa; imina, adresi i edinstven matichen broj
na osnivachite; koi se celite i zadachite na zdruzhenieto
(koi mora da se vo soglasnost so chlen 20 od Ustavot na RM
i chlen 2 stav 1 od ovoj Zakon) i ime na ovlastenoto lice
koe ]e go pretstavuva i zastapuva vo pravniot promet i
sprema treti lica vo javnosta novoformiranoto zdruzhenie.
Po pravilo kako ovlasteno lice koe ]e go pretstavuva i
zastapuva zdruzhenieto se opredeluva pretsedatelot na
zdruzhenieto koj pokraj zastapuvaneto i pretstavuvaneto
treba vo sudot da ja izvrsi registracijata na zdruzhenieto.
Ova svoe ovlastuvane pretsedatelot mozhe da go prenese na
nekoj od drugite osnovachi, na nekoj chlen od sobranieto
ili na chlen na izvrsniot odbor.

chlen 20
Statutot na zdruzhenieto na gragiani osobeno sodrzhi:
– ime i sediste na zdruzhenieto na gragiani

– celi i zadachi na zdruzhenieto na gragiani, oblici i
nachin na dejstvuvane
– organi, nachin na nivniot izbor i otpovikuvane i
nivniot megiuseben odnos
– traene na mandatot na organite i nachinot na
odluchuvane na chlenovite
– steknuvane i raspolagane so imotot
– ostvaruvane na javnost vo rabotata
– opredeluvane na uslovi za osnovane ogranoci
(organizacioni edinici)
– uslovi i nachin na pristapuvane i iskluchuvane od
zdruzhenieto na gragiani
– pretstavuvane i zastapuvane vo pravniot promet i
sprema treti lica
– prestanok na zdruzhenieto na gragiani
– postapuvane so imotot na zdruzhenieto na gragiani vo
sluchaj na prestanok na zdruzhenieto i
– drugi prasana utvredni so zakon

Statutot na zdruzhenieto na gragiani mora da se temeli
i da proizleguva od aktot za osnovane osobeno vo delot koj
se odnesuva na celite i zadachite na zdruzhenieto koi treba
da se dorazraboteni vo statutot.
Zakonot predviduva pove]e elementi koisto treba da gi
sodrzhi statutot na zdruzhenieto na gragianite no se ostava
prostor zdruzhenijata na gragianite so svojot statut
samostojno i pospecifichno da ureduvaat prasana koisto se
od interes za ostvaruvane na nivnite celi i zadachi ili koi
soodvetstvuvaat na samata priroda na zdruzhenieto.
Vo prilog na ovoj komentar se dadeni obrasci na statut
na obichno zdruzhenie na gragiani, kako i statut na sojuz
(porazviena forma na zdruzhenie na gragiani, chlen 72 od
ovoj zakon).

2. chlenuvane vo zdruzhenie na gragiani

chlen 21
chlen na zdruzhenie na gragiani mozhe da bide sekoj
gragianin drzhavjanin na Republika Makedonija, koj
dobrovolno ]e pristapi kon zdruzhenieto na nachin utvreden
so statutot.
Stranski drzhavjani mozhat da se zachlenuvaat vo
zdruzhenija na gragiani na Republika Makedonija ako e
predvideno vo statutot.

Zdruzhenijata na gragiani ja garantiraat anonimnosta
na lichnite podatoci na chlenovite na zdruzhenieto koi toa
go pobarale.
chlenovite na opredeleni zdruzhenija (zdruzhenija na
zavisnici od droga, alkohol, tutun, zaboleni od opredeleni
bolesti) ja zadrzhuvaat svojata anonimnost.

Zakonot insistira na dobrovolnosta za chlenuvane vo
zdruzhenija na gragiani, sto znachi deka chlen na
zdruzhenie na gragiani mozhe da bide sekoj gragianin
drzhavjanin na Republika Makedonija koj dobrovolno ]e
pristapi kon zdruzhenieto.
Isto taka, dokolku toa e predvideno so statutot na
soodvetnoto zdruzhenie stranski drzhavjani mozhat da se
zachlenuvaat vo toa zdruzhenie.
Zdruzhenieto na gragiani e dolzhno da se grizhi za
anonimnosta na lichnite podatoci na chlenovite na
zdruzhenieto dokolku toa tie go pobarale.
Od ova se pravi iskluchok koga se raboti za chlenovi
na opredeleni zdruzhenija (zavisnici od droga, alkohol,
tutun ili zaboleni od opredeleni bolesti) deka tie ja
zadrzhuvaat svojata anonimnost.

chlen 22
Zachlenuvaneto vo zdruzhenie na grag iani se vrsi so
pristapnica koja pri iskluchuvane ili prestanok na
chlenuvane vo zdruzhenieto, zadolzhitelno se vra]a.
Zdruzhenieto na gragiani za svoite chlenovi vodi
registar na chlenstvoto, koj se azhurira ednas godisno.
Zdruzhenieto na gragiani vo svojot statut gi utvrduva
oblicite i formite na kolektivnoto chlenuvane.
Sekoj chlen mozhe dobrovolno da istapi od zdruzhenieto
na gragiani.
Uslovite i nachinot za iskluchuvane ili za prestanok
na chlenuvaneto vo zdruzhenieto na gragiani se utvrduva so
statut.

Sekoj gragianin koj saka da stane chlen na opredeleno
zdruzhenie toa go vrsi so pristapnica koja po
iskluchuvaneto ili prestanokot na negovoto chlenuvane
zadolzhitelno mora da mu se vrati.
Zakonot predviduva dolzhnost za sekoe zdruzhenie na
gragiani da vodi registar na svoeto chlenstvo koj registar
treba da se azhurira ednas godisno odnosno dokolku brojot
na chlenovite na zdruzhenieto padne pod brojot predviden vo
chlen 17 od ovoj Zakon, togas nastapuva chlen 52 od ovoj
Zakon, odnosno soodvetnoto zdruzhenie prestanuva da raboti.

Isto taka, zakonodavecot ostavil na slobodnata
dispozicija na zdruzhenijata so svoite statuti da gi
utvrdat oblicite i formite na kolektivnoto chlenuvane.
Dobrovolniot karakter na chlenuvaneto utvrden so chlen
21 stav 1 od ovoj zakon se anticipira i vo stavot deka
sekoj chlen mozhe dobrovolno da istapi od zdruzhenieto na
gragiani.
So statutot na zdruzhenieto se utvrduvaat uslovite i
nachinot za iskluchuvane ili za prestanok na chlenuvaneto
vo soodvetnoto zdruzhenie.

3. Organi na zdruzhenieto na gragiani

chlen 23
Organi na zdruzhenieto na gragiani se:
– sobranie
– izvrsen organ
So statutot na zdruzhenieto na gragiani mozhat da se
predvidat i drugi organi.

Zakonot kako obligatorni organi koi mora da gi izbere
sekoe zdruzhenie gi predviduva sobranieto i izvrsniot
organ.
So chlen 63 Zakonot se predviduva uste eden
zadolzhitelen organ koj ]e vrsi kontrola za namensko
koristene i raspolagane na sredstvata i prihodite na
zdruzhenijata na gragiani i fondaciite. Imeno, so statutot
na zdruzhenieto mora da se predvidi organot (bilo da e toa
nadzoren odbor, nadzorna komisija i slichno) koj ]e vrsi
kontrola na sproveduvaneto na odredbite od statutot kako i
kontrola na finansiskoto rabotene na soodvetnoto
zdruzhenie. Isto taka so statutot se opredeluva sostavot,
nadlezhnosta, nachinot na izborot na ovoj organ koj po
pravilo bi trebalo da go izbere sobranieto ili izvrsniot
organ. Znachi, posebno mesto vo statutot mora da bide
posveteno za ovoj nadzoren organ kako organ koj deluva vo
ramkite na sekoe zdruzhenie na gragiani.
Zakonodavecot predviduva deka so statutot sekoe
zdruzhenie mozhe da predvidi osnovane i na drugi organi
kako organi na sobranieto i izvrsniot organ. Ova se
ochekuva da bide sluchaj so zdruzhenija koi imaat pogolem
broj chlenovi ili onie koi imaat pogolem opseg na
raznovidni aktivnosti, megiunarodna sorabotka i sl.

chlen 24
Sobranieto e najvisoko telo na zdruzhenieto na
gragiani, koe go sochinuvaat site chlenovi na zdruzhenieto.

So statutot na zdruzhenieto na gragiani mozhe da se
predvidi sobranieto da bide sostaveno od pretstavnici na
kolektivnite chlenovi, oddelni ogranoci ili drugi
organizacioni edinici.
Sobranieto od stavot 2 na ovoj chlen se konstutuira od
pretstavnici chij broj, mandat, nachin na izbor i
otpovikuvane se opredeluva so statutot na zdruzhenieto na
gragiani.

Obichno koga se raboti za pomali zdruzhenija
sobranieto e sostaveno od site negovi chlenovi.
Dokolku zdruzhenieto sobranieto go formira na
pretstavnichka osnova, togas toa so svojot statut go
opredeluva nachinot na izbor na pretstavnicite na
kolektivnite chlenovi, na oddelni ogranoci ili
organizacioni edinici. Znachi, zdruzhenieto vo svojot
statut tochno ]e go opredeli brojot, mandatot nachinot na
izbor i otpovikuvane na pretstavnicite koi go sochinuvaat
sobranieto. Osobeno ova se predviduva za porazvienite formi
na zdruzhuvane predvideni so chlen 72 od ovoj zakon.
Obrazec za statut ovakov tip na zdruzhenie se naogia
vo prilogot na ovoj komentar.

chlen 25
Sobranieto na zdruzhenieto na gragiani:
– donesuva statut, programa i drugi akti
– usvojuva godisen izvestaj, nasoki i plan za rabota
– usvojuva zavrsna smetka i finansiski plan
– odluchuva za promena na celta na zdruzhuvaneto
– odluchuva za osnovane i ukinuvane na ogranoci i
drugi oblici na organizirane na zdruzhenieto
– odluchuva za zdruzhuvane ili razdeluvane od drugo
zdruzhenie i za zachlenuvane vo sojuzi i
megiunarodni organizacii
– konstatira priem na novi chlenovi i prestanok na
chlenuvaneto
– izbira organi na zdruzhenieto
– odluchuva za prestanok na zdruzhenieto so
dvotretinsko mnozinstvo
– odluchuva i za drugi prasana koi ne se vo
nadlezhnost na drugite tela na zdruzhenieto i
– vrsi i drugi raboti vo soglasnost so statutot i
opstite akti na zdruzhenieto na gragiani

Zakonot gi dava osnovnite ramkovni nadlezhnosti koisto
treba da se predvidat vo statutite za rabotata na

sobranieto. Isto taka, se ostava prostor sekoe zdruzhenie
na gragiani so svojot statut i opstite akti da predvidi i
vrsene na drugi raboti za sobranieto koi se vo interes za
ostvaruvane na celite i zadachite na zdruzhenieto.
Zakonodavecot predviduva i edna pretpostavena nadlezhnost
na sobranieto odnosno za da ja potencira ulogata i
znacheneto na sobranieto toj predviduva deka toa odluchuva
i za drugi prasana koi ne se vo nadlezhnost na drugite tela
na zdruzhenieto. Zakonodavecot predviduva samo koga se
raboti za odluchuvane za prestanok na zdruzhenieto,
sobranieto mora odlukata da ja donese so dvotretinsko
mnozinstvo.
Posiroko za nadlezhnosta na sobranieto vidi vo
obrascite na statutite dadeni vo prilog na ovoj komentar.

chlen 26
Sednica na sobranieto svikuva pretsedatelot na
sobranieto.
Sednica na sobranieto se svikuva i po predlog na
izvrsniot organ ili na 1/5 od vkupniot broj chlenovi na
sobranieto.
Ako pretsedatelot na sobranieto vo rok od 14 dena od
denot na dadeniot predlog ne svika sednica, sednicata ja
svikuva izvrsniot organ ili inicijatorite.
Sednica na sobranieto za rabotata na izvrsniot organ
mozhe da se svika i na predlog na organot od chlenot 63 na
ovoj zakon.
Nachinot na svikuvane na sednica se opredeluva so
statutot na zdruzhenieto ili delovnikot za rabota.

Po pravilo sednica na sobranieto svikuva pretsedatelot
na sobranieto.
Dokolku so statutot ne e na drug nachin opredeleno,
ili so delovnikot na rabotata na sobranieto, sednica na
sobranieto se svikuva i po predlog na izvrsniot odbor ili
na edna pettina od vkupniot broj chlenovi na sobranieto.
Znachi, so statutot i so delovnikot mora da se opredeli
minimalniot broj chlenovi od sobranieto (1/5) koisto mozhat
da baraat svikuvane na sednica. Ovaa odredba ima zastitna
funkcija, vo sluchaj da se pojavi konflikt pomegiu
chlenovite na zdruzhenieto i od niv izbranite organi.
Dokolku pretsedatelot na sobranieto vo rok od 14 dena
od denot na dadeniot predlog ne svika sednica, sednicata ja
svikuva izvrsniot organ ili inicijatorite (minimum 1/5 od
vkupniot broj chlenovi na sobranieto).
Isto taka, koga se raboti za ocenuvane na rabotata na
izvrsniot organ sednica na sobranieto mozhe da se svika i

na predlog na nadzorniot odbor (nadzornata komisija) koja
soglasno chlen 63 od ovoj zakon vrsi kontrola za namensko
koristene i raspolagane so sredstvata i prihodite na
zdruzhenijata na gragiani.
Posiroki odredbi za nachinot na svikuvane i rabota na
sobranieto treba da se opredelat so statutot na
zdruzhenieto ili so delovnikot za rabota na sobranieto.

chlen 27
Sobranieto mozhe da raboti ako na nego prisustvuvaat
pove]e od polovinata od vkupniot broj chlenovi, osven ako
so statutot poinaku ne e opredeleno.
Sobranieto, po pravilo, odlukite gi donesuva so
mnozinstvo glasovi od prisutnite.
So statutot poblisku se opredeluvaat prasanata za koi
e potrebno kvalifikuvano mnozinstvo za odluchuvane.

Zakonodavecot predviduva deka sobranieto na
zdruzhenieto na gragiani mozhe da raboti ako na nego
prisustvuvaat pove]e od polovinata od vkupniot broj
chlenovi, osven ako so statutot poinaku ne e opredeleno.
Isto taka, sobranieto po pravilo odlukite gi donesuva
so mnozinstvo glasovi od prisutnite. Zakonodavecot
predviduva kvalifikuvano mnozinstvo za odluchuvane na
sobranieto samo koga se raboti za donesuvane odluka za
prestanok na zdruzhenieto na gragiani koja sobranieto mora
da ja donese so dvotretinsko mnozinstvo (chlen 52 stav 1
alineja 1 od Zakonot).
Zakonodavecot osven sluchajot od chlen 52 stav 1
alineja 1 ostava na dispozicija na zdruzhenijata so
statutot poblisku da gi opredeluvaat drugite prasana za koi
e potrebno kvalifikuvano mnozinstvo za odluchuvane.

chlen 28
Na sobranieto se odluchuva so javno glasane, dolkolku
so statutot ne e predvideno za opredeleni prasana da se
odluchuva tajno.
Sekoj chlen na sobranieto ima pravo na eden glas.

Po pravilo sobranieto odluchuva so javno glasane,
dokolku so statutot ne e predvideno za opredeleni prasana
da se odluchuva tajno. Za opredeleni prasana i na samata
sednica na sobranieto samoto sobranie mozhe da odluchi da
se glasa tajno.
Sekoj chlen na sobranieto ima pravo na eden glas.

chlen 29

Sobranieto izbira izvrsen organ vo koj mnozinstvoto od
chlenovite se drzhavjani na Republika Makedonija.
chlen na izvrsniot organ se izzema od glasane za
prasana povrzani so nego, so negovioot brachen drugar i
rodnina do vtor stepen, i za prasana koi se odnesuvaat na
nekoe pravno lice vrz koe toj ima kontrola ili ekonomski
interes.

Kako vtor obligatoren organ koj mora da go ima sekoe
zdruzhenie zakonodavecot go predviduva izvrsniot organ koj
go izbira sobranieto. Mnozinstvoto na chlenovite na
izvrsniot odbor mora da se drzhavjani na Republika
Makedonija. Nazivot na izvrsniot organ mozhe da bide
razlichen: izvrsen odbor, pretsedatelstvo, bord, upraven
odbor itn, i toa e ostaveno na dispozicija na samoto
zdruzhenie.
Zakonodavecot predviduva deka chlen na izvrsniot organ
se izzema od glasane za prasana povrzani so nego, so
negoviot brachen drugar ili rodnina do vtor stepen i za
prasana koi se odnesuvaat na nekoe pravno lice vrz koe toj
ima kontrola ili ekonomski interes. Vo ovie sluchai chlenot
na izvrsniot organ se izzema od glasane po svoja
inicijativa ili po predlog na drugite chlenovi na izvrsniot
odbor ili po predlog na chlen na soodvetnoto zdruzhenie.
Dokolku se sluchi chlenot na izvrsniot organ da ne se
izzeme od glasane, togas taa odluka ima formalni
nedostatoci i po sila na ovoj zakon e nistovna. Pobliskite
uslovi i nachini za izzemane od glasane za chlenovite na
izvrsniot organ se opredeluvaat so statutot na zdruzhenieto
ili so odluka na izvrsniot organ.
Pokraj ovaa zastitna klauzula, se podrazbira deka vo
finansiskoto odluchuvane na ova telo se ochekuva donesuvane
na odluki koi se vo soobraznost so postojnite pazarni
uslovi vo zemjata, ili se za nesto pofavorabilni vo
soglasnost so za toa usvoenite standardi za organizacii od
ovoj tip (nevladini organizacii).

chlen 30
Izvrsniot organ:
– gi podgotvuva sednicite na sobranieto
– gi podgotvuva nacrtot na statutot i drugite odluki
sto treba da gi donese sobranieto
– ja sproveduva politikata, zakluchocite i odlukite
doneseni od sobranieto
– mozhe da formira struchna sluzhba i da vrsi kontrola
vrz nejzinata rabota

– upravuva i odgovara za upravuvaneto so imotot na
zdruzhenieto
– podgotvuva godisen ili periodichen izvestaj za
svojata rabota i
– vrsi i drugi raboti

Zakonot gi dava osnovnite ramkovni nadlezhnosti koisto
treba da se predvidat vo statutite za rabotata na izvrsniot
organ. Isto taka, se ostava prostor sekoe zdruzhenie na
gragiani so svojot statut i opstite akti da predvidi i
vrsene na drugi raboti za izvrsniot organ koi se vo interes
za ostvaruvane na celite i zadachite na zdruzhenieto.
Posiroko za nadlezhnosta na izvrsniot organ vidi vo
obrascite na statutite dadeni vo prilog na ovoj komentar.

chlen 31
So statutot mozhe da se predvidi osnovane na struchni
tela i sluzhbi, dokolku toa proizleguva od potrebite za
ostvaruvane na celite na zdruzhenieto.
Delokrugot na rabota na struchnite tela i sluzhbi od
stavot 1 na ovoj chlen se opredeluva so statutot.

Zakonodavecot predviduva deka so statutot sekoe
zdruzhenie mozhe da predvidi osnovane i na drugi struchni
tela i sluzhbi dokolku toa proizleguva od potrebite za
ostvaruvane na celite na zdruzhenieto kako organi na
sobranieto i izvrsniot organ. Po pravilo, soglasno chlen 30
stav 1 alineja 4 izvrsniot organ ja formira struchnata
sluzhba i vrsi kontrola vrz nejzinata rabota. Ova se
ochekuva da bide sluchaj so zdruzhenija koi imaat
poseriozna profesionalna angazhiranost na svoeto pole na
dejstvuvane i shodno na toa imaat potreba od formirane na
soodvetni sluzhbi koi vo postojan raboten angazhman gi
ostvaruvaat celite i zadachite na zdruzhenieto.
Pravata i dolzhnostite na vrabotenite vo struchnite
tela i sluzhbi se opredeluvaat so statutot na zdruzhenieto
kako i so odlukata za osnovane na ovie sluzhbi donesena od
sobranieto ili izvrsniot organ. Izvrsniot organ dava
soglasnost na aktite doneseni od strana na struchnata luzhba na zdruzhenieto.
s

III. F O N D A C I I

1. Osnovane na fondacija

chlen 32

Fondacijata e imotna masa osamostoena kako pravno lice
koja e obezbedena od eden ili pove]e osnovachi (donatori),
zaradi postignuvane na opredeleni celi.
Fondacijata gi ostvaruva celite, pravata, interesite i
uveruvanata za koi e osnovana preku steknuvane i upravuvane
so sredstva i imot.
Fondacijata mozhe da se osnova so parichni sredstva vo
visina od najmalku 10.000,00 DEM vo denarska protivvrednost
spored sredniot kurs na valuta utvrden i objaven od
Narodnata banka na Republika Makedonija na denot na
podnesuvaneto na aktot za upis vo registarot.

Zakonodavecot ja definira fondacijata kako imotna masa
osamostoena kako pravno lice i obezbedena od eden ili
pove]e osnivachi (donatori) zaradi postignuvane na
opredeleni celi utvrdeni so chlen 20 od Ustavot na
Republika Makedonija i chlen 2 od ovoj Zakon.
Znachi, fondacijata operativno gi ostvaruva svoite
celi, prava, interesi i uveruvana preku steknuvane i
upravuvane so sredstva i imot, na nachin opredelen so
statutot na fondacijata.
Zakonski minimum za osnovane fondacija se parichni
sredstva vo visina od najmalku 10.000 DEM. Visinata na ovaa
suma e opredelena na ovoj nachin bidej]i se smeta deka na
ovoj nachin ]e se ovozmozhat minimum uslovi za pochetno
operacionalizirane na celite i zadachite za koi e formirana
fondacijata. So ova ]e se ceni i serioznosta na osnivachite
za vlozhuvane sredstva za postignuvane na tochno opredeleni
celi utvrdeni so statutot na fondacijata. Zakonskiot
minimum na sredstva potrebni za osnovane na fondacija ne
podrazbira samo gotovi pari, tuku toa podrazbira i parichna
protivvrednost na opredelen imot, prava, pobaruvana i
slichno.

chlen 33
Fondacijata se osnova od eden ili od pove]e osnovachi.
Fondacijata po pravilo se osnova za neopredeleno vreme
ili na opredeleno vreme dodeka ne se postigne celta
utvrdena so statutot.
Kako osnovachi na fondacijata mozhat da se javat
fizichki i pravni lica.
Fondacijata mozhe da bide osnovana i preku testament
ili legat zaveren pred notar.
Testamentot ima karakter na akt za osnovane od chlenot
35 na ovoj zakon.
Ako zavestatelot ne opredeli izvrsitel na testamentot,
izvrsitelot go opredeluva osnovniot sud.

Kako osnovachi na fondacijata mozhe da se javat edno
ili pove]e lica.
Isto taka fondacijata se osnova na neopredeleno vreme
ili na opredeleno vreme dodeka ne se postigne celta
utvrdena so statutot. Vo sluchaj vo statutot da ne e
navedena opredelenata vremenska ramka, ]e se smeta deka
fondacijata se osnova za neopredeleno vreme.
Zakonodavecot dozvoluva kako osnovachi pokraj fizichki
lica da se javat i pravni lica.
Fondacijata mozhe da se osnova i preku testament ili
legat zaveren pred notar.
Vo ovoj sluchaj testamentot ima karakter na osnovachki
akt na fondacijata chija sodrzhina e predvidena so chlen 35
od ovoj Zakon.
Dokolku fondacijata e osnovana so testament a
zavestatelot ne opredelil izvrsitel na testamentot, vo toj
sluchaj izvrsitelot go opredeluva osnovniot sud na chija
teritorija e sostaven testamentot i e predvideno osnovaneto
na fondacijata.

chlen 34
Koga osnovachi na fondacijata se pove]e lica, svoite
prava gi ostvaruvaat samo zaednichki, dokolku poinaku ne e
predvideno vo aktot za osnovane na fondacijata.
Osnovachkite prava na osnovachite ne se prenoslivi na
nivnite pravni naslednici.
Donatorite sto se javuvaat po osnovaneto na
fondacijata, ne steknuvaat status na osnovach.
Kako osnovachi mozhat da se javat i stranski pravni i
fizichki lica.
Odredbite za osnovane, registracija i rabota na
fondacijata od ovoj zakon ]e se primenuvaat i za stranskite
fondacii.

Koga kako osnovachi na fondacijata se javuvaat pove]e
lica, tie svoite prava gi ostvaruvaat zaednichki dokolku so
osnovachkiot akt na fondacijata ne e predvideno poinaku.
Isto taka, osnovachkite prava na osnovachite ne se
prenoslivi na nivnite pravni naslednici. Po pravilo so
osnovaneto na fondacijata osnovachkite prava na osnovachite
gasnat vo smisla sto tie ne mozhat da baraat vra]ane na
deponiranite sredstva koisto se nameneti za fondacijata.
Celta na ovaa odredba e deka sredstvata vlozheni za
osnovane (i rabotene) na fondacijata moraat da se namenat
iskluchivo za celite i zadachite za koi e osnovana
fondacijata.

Od druga strana, donatorite sto ]e prilozhat svoi
sredstva po osnovaneto na fondacijata ne se steknuvaat so
status na osnovachi.
Kako osnovachi na fondacija mozhat da se javat i
stranski pravni i fizichki lica. Dejnosta na vakvite
fondacii soglasno chlen 69 stav 3 od ovoj zakon ne smee da
bide vo nesoglasnost so Ustavot, zakonite na Republika
Makedonija i megiunarodnite dogovori koi Republika
Makedonija gi skluchila ili im pristapila.
Odredbite za osnovane, registracija i rabota na
fondacijata od ovoj Zakon ]e se primenuvaat i za fondaciite
kaj koi kako osnovachi se javuvaat stranski pravni i
fizichki lica.

chlen 35
Fondacijata se osnova so akt za osnovane.
Aktot za osnovane sodrzhi:
– ime, sediste i adresa na fondacijata
– imina, adresa i edinstven matichen broj na
osnovachite
-celta za koja fondacijata e osnovana
-parichni sredstva ili drug vid na sopstvenost
izrazena vo pari sto se pridones na sekoj osnovach oddelno,
i nivnoto poteklo i
-iminata na chlenovite na organite na fondacijata
Aktot za osnovane mora da e potpisan od site osnovachi
i da e zaveren pred nadlezhen notar.

Osnoven konstitutiven akt za formirane na fondacija e
aktot za osnovane.
Zakonot predviduva pove]e elementi koisto treba da gi
sodrzhi aktot za osnovane na fondacijata.
Vo prilog na ovoj komentar e daden obrazec na aktot za
osnovane.

chlen 36
Se dodeka fondacijata ne e zapisana vo registarot na
fondacii, osnovachot mozhe da ukine ili prifati izmena na
aktot za osnovane ili na statutot.
Ako fondacijata ima pove]e od eden osnovach, aktot za
osnovane ili statutot mozhe da se ukine ili dopolni, samo
so soglasnost na site osnovachi.
Ako eden ili nekolku osnovachi se povlechat, drugite
osnovachi mozhat da go dopolnat aktot za osnovane ili
statutot samo vo ramkite na utvrdenite celi na fondacijata.

Iako aktot za osnovane osnovachot go zaveril pred
nadlezhen notar, se dodeka fondacijata ne e zapisana vo
sudskiot registar na fondacii, osnovachot mozhe da go ukine
ili da go izmeni aktot za osnovane i statutot na
fondacijata. Do ova mozhe da dojde po sugestija ili na
ovlasteniot registracionen sudija ili dokolku osnovachot
pri postapkata za osnovane na fondacijata saka da ja
dopolni dejnosta na fondacijata so drugi celi i zadachi ili
nekoi utvrdeni celi i zadachi saka da gi ukine.
Dokolku fondacijata ja osnovaat pove]e osnovachi,
togas aktot za osnovane ili statutot mozhat da se ukinat
ili dopolnat samo dokolku postoi soglasnost od site
osnovachi.
Dokolku postojat pove]e osnovachi na fondacijata a
nekoi od niv se povlechat, vo toj sluchaj drugite osnovachi
mozhat vo utvrdenite celi za koi e osnovana fondacijata da
go dopolnat aktot za osnovane ili statutot. Znachi, aktot
za osnovane ili statutot ne mozhe da se dopolni dokolku se
raboti za drugi celi i zadachi na fondacijata koi ne bile
predvideni vo osnovniot akt (prvobitniot) akt za osnovane
ili statut na fondacijata. Vo ovaa smisla mozhe da se
izmeni aktot samo dokolku se raboti za operacionalizacija
na ve]e utvrdenite zadachi i celi na fondacijata.

chlen 37
Fondacijata ima statut.
Statutot na fondacijata osobeno sodrzhi:
-ime i sediste na fondacijata
-cel na fondacijata
-imeto i adresata na osnovachot
-postapkata i nachinot na koristene na sredstvata na
fondacijata
-mozhnite korisnici na sredstvata
-vremeto na traene, ako e osnovana za opredelen period
-postapkata za izbor i otpovikuvane na chlenovite na
organite na fondacijata i nivniot delokrug na rabota
-organite i nachinot za vrsene na kontrola nad
rabotata na fondacijata
-odnosite megiu organite na fondacijata
-postapka za izmena i dopolnuvane na statutot
-uslovite pod koi osnovachite imaat pravo da ja ukinat
fondacijata
-postapkata za upravuvane i raspolagane so imotot
-prenos na imotot na fondacijata vo sluchaj na
prestanok so rabota
-drugi uslovi predvideni so zakon

Osnoven konstitutiven akt pokraj aktot za osnovane na
sekoja fondacija e nejziniot statut.
Statutot na fondacijata mora da se temeli i da
proizleguva od aktot za osnovane osobeno vo delot koj se
odnesuva na celite i zadachite na fondacijata koi treba da
se dorazraboteni vo nego.
Zakonot predviduva pove]e elementi koisto treba da gi
sodrzhi statutot na fondacijata no se ostava prostor
fondacijata so svojot statut samostojno da gi ureduva
prasana koisto se od interes za ostvaruvane na nejzinite
celi i zadachi.
Vo prilog na ovoj komentar e daden obrazec na statut
na fondacija.

chlen 38
Sekoja fondacija mozhe da se spoi so druga fondacija
pod uslovi utvrdeni so statutot na fondacijata.
Nachinot za osnovane na nova fondacija ]e se izvrsi
spored odredbite na ovoj zakon.

Zakonot ovozmozhuva fondaciite da se spojuvaat so toa
sto toa treba da bide opredeleno so statutot na fondaciite.
Vo ovoj sluchaj se raboti za formirane na nova
fondacija (novo ime, novi celi i sl) chie osnovane ]e se
izvrsi spored odredbite i postapkata utvrdeni so ovoj
zakon.

2. Organi na fondacijata

chlen 39
Organ na fondacijata e upravniot odbor.
So statutot na fondacijata mozhat da se predvidat i
drugi organi.

Osnoven organ na upravuvane vo fondacijata e upravniot
odbor.
So statutot na fondacijata mozhe da se predvidi
formirane i na drugi organi koi ]e bidat vo funkcija na
ostvaruvane na celite i zadachite na fondacijata.
Iako zakonot eksplicitno kako zadolzhitelen organ ne
go nabrojuva, sepak soglasno chlen 63 od ovoj zakon sekoja
fondacija ima obvrska so svojot statut da go utvrdi organot
koj ]e vrsi kontrola za namensko koristene i raspolagane so
sredstvata i prihodite na fondacijata.

chlen 40

Upravniot odbor ja pretstavuva fondacijata i gi vodi
nejzinite raboti.
Najmalku polovina od chlenovite na upravniot odbor
mora da se drzhavjani na Republika Makedonija.
chlen na upravniot odbor se izzema od glasane za
prasana povrzani so nego, negoviot brachen drugar, rodnini
do vtor stepen, i za prasana sto se odnesuvaat na nekoe
pravno lice vrz koe toj ima kontrola ili ekonomski interes.

Upravniot odbor kako osnoven organ na upravuvane vo
fondacijata ja pretstavuva fondacijata i gi vodi nejzinite
raboti odnosno se grizhi za ostvaruvane na celite i
zadachite na fondacijata.
Brojot na chlenovite na upravniot odbor zakonot ne go
limitira, no dava obligatorna norma spored koja najmalku
polovina od niv mora da se drzhavjani na Republika
Makedonija.
Isto taka zakonot predviduva odredba spored koja chlen
na upravniot odbor se izzema od glasane za prasana povrzani
so nego, negoviot brachen drugar, rodnini do vtor stepen, i
za prasana sto se odnesuvaat na nekoe pravno lice vrz koe
toj ima kontrola ili ekonomski interes. Pod ekonomski
interes na ovoj stav pred se se misli na dobivka koja bi se
javila pri raboteneto na fondacijata so drugi subjekti.
Pokraj ovaa zakonska zabrana za izzemane od glasane, so
statutot fondacijata mozhe da predvidat i drugi sluchai
koga chlenot na upravniot odbor ]e se izzema od glasane.

chlen 41
chlenovite na upravniot odbor po pravilo bordot ne
primaat parichen nadomestok za nivnata rabota.
chlenovite na upravniot odbor mozhat da primaat
parichrn nadomestok soodveten na nivnite zadolzhenija, ako
toa e predvideno so statutot i ako toa go dozvoluva
finansiskata sostojba na fondacijata.

Soglasno Zakonot, chlenovite na upravniot odbor ne bi
trebalo da primaat parichen nadomestok za nivnata rabota vo
fondacijata bidej]i toa proizleguva od samiot karakter na
fondacijata kako neprofitna i volonterska organizacija koja
e formirana za ostvaruvane na tochno opredeleni celi i
zadachi.
Sepak, Zakonot ostava prostor chlenovite na upravniot
odbor da mozhat da primaat parichen nadomestok soodveten na
nivnite zadolzhenija, ako toa e predvideno so statutot i
ako toa go dozvoluva finansiskata sostojba na fondacijata.
Znachi, Zakonot predviduva dva uslova za primane

nadomestok: dokolku toa e predvideno so statutot i dokolku
toa go dozvoluva finansiskata sostojba na fondacijata.

chlen 42
chlenovite na upravniot odbor, kako i na drugite
organi na fondacijata, se odgovorni za ostvaruvane na
celite i zadachite na organizacijata utvrdeni so statutot.
chlenovite na upravniot odbor, kako i na drugite
organi na fondacijata, se odgovorni za steta predizvikana
od nivnata rabota ili poradi nejzino zapostavuvane.
chlenovite na upravniot odbor, kako i na drugite
organi na fondacijata, vo sluchaite od stavovite 1 i 2 na
ovoj chlen se odgovorni i pred osnovachot.

Zakonot predviduva opsta odgovornost na chlenovite na
upravniot odbor kako i na chlenovite na drugite organi na
fondacijata, za ostvaruvane na celite i zadachite na
fondacijata.
Isto taka chlenovite na upravniot odbor kako i
chlenovite na drugite organi na fondacijata materijalno se
odgovorni za steta predizvikana od nivnata rabota ili
poradi nejzinoto zapostavuvane odnosno nesovesno vrsene ili
nevrsene na rabotata.
Vo ovie sluchai chlenovite na upravniot odbor dokolku
so statutot ne e poinaku opredeleno (na primer eden chlen
na upravniot odbor da e odgovoren nasprema celiot upraven
odbor i sl), se odgovorni pred osnovachot a isto taka
chlenovite na drugite organi na fondacijata se odgovorni
pred upravniot odbor i pred osnovachot (osnovachite).
Znachi, iako so osnovaneto na fondacijata po pravilo
osnovachot nema nekoi posebni prava pri upravuvaneto i
raboteneto na fondacijata (toa e osnovna nadlezhnost na
upravniot odbor, soglasno chlen 40 od ovoj Zakon) sepak so
osnovachkiot akt i so statutot mozhe da se predvidi
osnovachot da bara odgovornost od chlenovite na upravniot
odbor i drugite organi na fondacijata vo sluchaj koga tie
vo svojata rabota gi krsat globalnite celi i zadachi
utvrdeni so ovie dva akti ili koga predizvikuvaat
materijalna steta na imotot na fondacijata.
Na chlenovite na upravniot odbor se gleda kako na
lugie na koi im e ukazhana doverba, pa so ogled na toa se
smeta deka treba da se bara visok standard za nivnata
odgovornost. Se ochekuva tie da gi ispolnuvaat svoite
zadachi odgovorno i nesebichno, a fondacijata da ima korist
od nivnoto znaene i umesnosti. Segmentirano, chlenovite na
upravniot odbor treba da bidat lojalni, da se grizhat i da
bidat ispolnitelni. Lojalnosta bara postavuvane na

interesite na organizacijata nad lichnite interesi
(odbegnuvane na lichna korist na smetka na organizacijata),
sto voedno oznachuva vozdrzhuvane od dejstvuvane sto ]e im
nasteti na interesite na fondacijata. Grizhata se gleda vo
naporite na chlenovite na upravniot odbor da bidat vredni i
da deluvaat dobronamerno za interesite za fondacijata. Isto
taka vo ovaa smisla tie treba da go nadgleduvaat raboteneto
na organizacijata i megiusebno da se informiraat.
Ispolnitelnosta se odnesuva na dejstvuvane vo pravec i vo
soobraznost so statutarno opredelenite celi na fondacijata,
i da vodat smetka tie da se vo soobraznost so drugata
postojna normativa.

IV. REGISTRACIJA I PRESTANOK NA ZDRU@ENIJATA NA GRA|ANI I
FONDACIITE

1. Registracija na zdruzhenijata na gragiani i fondaciite

chlen 43
Zdruzhenijata na gragiani i fondaciite se zapisuvaat
vo registar sto go vodi osnovniot sud na chie podrachje se
naogia nivnoto sediste.
Registarot na zdruzhenija na gragiani i fondacii e
javen.
Postapkata za registracija i prestanok na
zdruzhenijata na gragiani i fondaciite se vodi spored
pravilata na vonprocesnata postapka.
Obrazecot i nachinot na vodeneto na registarot na
zdruzhenijata na gragiani i fondaciite go propisuva
ministerot za pravda.

Zdruzhenijata na gragiani i fondaciite pri svoeto
osnovane se zapisuvaat vo registarot sto go vodi osnovniot
sud na chie podrachje se naogia nivnoto sediste. Dosega
ovoj registar go vodese podrachnata edinica na
ministerstvoto za vnatresni raboti. Za razlika od
registracijata na trgovskite drustva i politichkite partii,
zdruzhenijata i fondaciite se zapisuvaat vo register sto go
vodi osnovniot sud na chija teritorija se naogia sedisteto
na soodvetnoto zdruzhenie odnosno fondacija.
Kako i drugite registri (trgovskiot, za politichkite
partii i slichno) i ovoj na zdruzhenijata i fondaciite e od
javno-praven karakter.
Osnovniot sud postapkata za registracija i prestanok
na zdruzhenijata na gragiani i fondacii ja vodi spored
pravilata na vonprocesnata postapka soglasno Zakonot za
vonprocesna postapka.

Obrazecot i nachinot na vodeneto na registarot na
zdruzhenijata na gragiani i fondacii go propisuva
ministerot za pravda so svoj akt. Taka ministerot za
pravda, so Pravilnikot za obrascite na registrite na
zdruzhenijata na gragiani i fondaciite na zdruzhenijata na
stranci i stranski organizacii i za nachinot na nivnoto
vodene ja propisa formata i sodrzhinata na obrazecot na
ovie registri. Ovoj pravilnik e objaven vo Sluzhben vesnik
na Republika Makedonija broj 41 od 14 avgust 1998 godina.

chlen 44
Zdruzhenijata na gragiani i fondaciite se dolzhni vo
rok od 30 dena od denot na donesuvaneto na aktot za
osnovane da podnesat prijava za upis vo registarot do
osnovniot sud.
So prijava za upis vo registarot, se podnesuva:
-akt za osnovane
-statut na zdruzhenieto na gragiani ili fondacijata
– programata za dejstvuvane
-imina na licata ovlasteni za zastapuvane na
zdruzhenieto na gragiani ili fondacijata.

Soglasno Zakonot sekoe zdruzhenie na gragiani i
fondacija se dolzhni vo rok od 30 dena od denot na
donesuvaneto na aktot za osnovane da podnesat prijava za
upis vo registarot do osnovniot sud na chija teritorija se
naogia sedisteto na soodvetnoto zdruzhenie odnosno
fondacija.
Kako zadolzhitelni akti koi mora da gi podnese kon
prijavat za upis vo registarot zdruzhenieto odnosno
fondacijata gi podnesuva: aktot za osnovane, statutot,
programata za rabota, i iminata na licata ovlasteni za
zastapuvane na zdruzhenieto ili fondacijata (odluka za
opredeluvane na ovlasteni zastapnici).

chlen 45
Osnovniot sud e dolzhen vo rok od 30 dena od denot na
podnesuvaneto na prijavata za upis da donese resenie za
upis vo registarot.
Zaveren prepis od resenieto za upis se dostavuva do
podnositelot na prijavata vo rok od tri dena od denot na
podnesuvaneto na resenieto.

Po primaneto na prijavata za upis vo registarot,
osnovniot sud e dolzhen vo rok od 30 dena da donese resenie
za upis vo registarot.

Zaveren prepis od resenieto za upis sudot dostavuva do
podnositelot na prijavata vo rok od 3 dena od denot na
donesuvaneto na resenieto.
Zakonot ne ja predviduva situacijata sto bi nastanala
dokolku sudot vo predvideniot rok po podnesuvaneto na
prijava ne donese resenie za upis vo registarot. So ogled
deka se raboti za sud, ne se raboti za molchene na
administracija, se postavuva prasaneto za odgovornost na
sudot za neresavane vo utvrdeniot rok so Zakonot.

chlen 46
Resenie za upis vo registarot sodrzhi:
-datum koga e izvrseno zapisuvaneto
-reden broj
-ime na zdruzhenieto na gragiani ili fondacijata
-kratka sodrzhina na rabotata i aktivnostite i
-sedisteto i teritorijata (podrachje) na dejstvuvane.

Konstitutivni elementi na resenieto za upis vo
registarot sto go donesuva osnovniot sud na chie podrachje
se naogia sedisteto na zdruzhenieto na gragiani ili
fondacija se: data na donesuvane na resenieto, reden broj,
ime na zdruzhenieto na gragiani ili fondacijata, kratka
sodrzhina na rabotata i aktivnostite na soodvetnoto
zdruzhenie ili fondacija (osnovnite celi i zadachi koi mora
da se vo soglasnost so chlen 20 od Ustavot na Republika
Makedonija i chlen 2 od ovoj Zakon) i sedisteto i
teritorijata na dejstvuvane.

chlen 47
Ako sudot utvrdi deka st atutot ne gi sodrzhi
elementite od chlenovite 20 i 37 na ovoj zakon ili ako
utvrdi deka prijavata za upis vo registarot ne e kompletna,
]e mu ukazhe za toa na podnosi telot na baraneto i ]e mu
opredeli rok od 30 dena vo koj e dolzhen da postapi po
ukazhuvaneto.
Dokolku vo opredeleniot rok podnositelot na baraneto
za registracija ne postapi po ukazhuvaneto, osnovniot sud
so resenie ]e go odbie baraneto za upis vo registarot.
Sudot nema da izvrsi upis vo registarot ako utvrdi
deka celite i dejstvuvaneto, aktot za osnovane, statutot i
programata na zdruzhenieto na gragiani i fondacijata ne se
vo soglasnost so chlenovite 3 i 4 na ovoj zakon.

Dokolku sudot utvrdi deka nekoj od konstitutivnite
podnesoci predvideni so chlen 44 ne gi sodrzhat elementite
od chlen 20 i chlen 37 koga se raboti za statut i chlen 19

i chlen 35 koga se raboti za akt za osnovane, ili ako
utvrdi deka prijavata za upis vo registarot ne e kompletna,
togas ]e mu ukazhe za toa na podnositelot na baraneto i ]e
mu opredeli rok od 30 dena vo koj e dolzhen da postapi po
ukazhuvaneto.
Ako vo ovoj opredelen rok podnositelot na baraneto za
registracija ne postapi po sudskoto ukazhuvane, osnovniot
sud so resenie ]e go odbie baraneto za upis vo registarot.
Isto taka, sudot nema da izvrsi upis vo registarot ako
utvrdi deka celite i dejstvuvaneto, aktot za osnovane,
statutot i programata na zdruzhenieto na gragiani i
fondacii ne se vo soglasnost so chlenovite 3 i 4 na ovoj
Zakon odnosno se vo sprotivnost so chlen 20 od Ustavot na
Republika Makedonija i chlen 2 od ovoj Zakon.

chlen 48
Protiv resenieto za odbivane na baraneto za upis vo
registarot od chlenot 47 stavovi 2 i 3 na ovoj zakon,
osnovachot na zdruzhenieto na gragiani i fondacijata ima
pravo da podnese zhalba do apelacioniot sud vo rok od 15
dena od priemot na resenieto.

Protiv vakvoto resenie so koe se odbiva baraneto za
upis vo registarot od chlen 47 stav 2 i 3 na ovoj Zakon,
osnovachot na zdruzhenieto na gragiani ili fondacijata ima
pravo da podnese zhalba do apelacioniot sud vo rok od 15
dena od priemot na resenieto.

chlen 49
Zdruzhenijata na gragiani i fondaciite koi izvrsile
izmeni i dopolnuvana na aktot za osnovane ili statutot se
dolzhni vo rok od 30 dena da podnesat barane do osnovniot
sud za zapisuvane na izmenite i dopolnuvanata vo
registarot.
So baraneto se dostavuva odlukata za izmenuvane i
dopolnuvane na aktot za osnovane ili statutot, zapisnik od
sednicata i primerok od novite akti.
Ako izmenite i dopolnuvanata se odnesuvaat na
podatocite koi se zapisani vo registarot, osnovniot sud po
baraneto odluchuva so resenie.

Dokolku opredeleno zdruzhenie na gragiani ili
fondacija koi egzistiraat vo pravniot promet, izvrsi izmeni
i dopolnuvana na aktot za osnovane ili statutot, tie se
dolzhni vo rok od 30 dena da podnesat barane do osnovniot
sud za zapisuvane na izmenite i dopolnuvanata vo
registarot.

Vo ovie sluchai so baraneto se dostavuva odlukata za
izmenuvane i dopolnuvane na aktot za osnovane ili statutot,
zapisnik od sednicata i primerok od prechistenite tekstovi
od novite akti.
Dokolku izmenite i dopolnuvanata se odnesuvaat na
podatoci koi se zapisuvaat vo registerot odnosno se menuva
imeto na zdruzhenieto ili fondacijata, se menuva
sodrzhinata na rabotata i aktivnostite ili se menuva
sedisteto i teritorijata na dejstvuvane, togas osnovniot
sud po baraneto odluchuva so resenie.

chlen 50
Podatocite zapisani vo sudskiot registar se objavuvaat
vo “Sluzhben vesnik na Republika Makedonija”.
Objavuvaneto e na trosok na subjektot na upisot.

Podatocite zapisani vo sudskiot registar koi se
odnesuvaat za upisot na zdruzhenijata na gragiani i
fondaciite se objavuvaat vo “Sluzhben vesnik na Republika
Makedonija”.
Objavuvaneto na ovie podatoci e na trosok na subjekot
na upisot odnosno na soodvetnoto zdruzhenie na gragiani ili
fondacija.

chlen 51
Vrz osnova na podatocite dobieni od nadlezhnite sudovi
za registracija, Osnovniot sud Skopje I vodi Edinstven
registar na registriranite zdruzhenija na gragiani i
fondacii vo Republikata.

Zakonot go zadolzhuva Osnovniot sud Skopje I da vodi
Edinstven registar na registriranite zdruzhenija na
gragiani i fondacii vo Republika Makedonija. Ovoj registar
se vodi vrz osnova na podatocite dobieni od nadlezhni
osnovni sudovi za registracija na teritorijata na celata
Republika. Osnovna cel za voveduvane na Edinstven registar
e nevladinite organizacii (zdruzhenija i fondacii) da
mozhat da ostvarat podobra megiusebna komunikacija i da se
ovozmozhi na zainteriranite domasni i stranski subjekti
polesno da vospostavat kontakti i sorabotka so ve]e
registriranite nevladini organizacii (NVO) od celata
Republika.

3. Prestanok na zdruzhenijata na gragiani i fondaciite

Zakonot pravi razlika koga se raboti za uslovite za
prestanok na zdruzhenie na gragiani od edna strana i
fondacii od druga strana.
Taka, vo chlen 52 i 53 se zboruva za prestanok na
zdruzhenija na gragiani a vo chlen 54 i 55 e reguliran
prestanokot na fondaciite.
Od druga strana, vo chlen 56-60 zakonodavecot pod ednakvi
uslovi go regulira prestanokot na zdruzhenijata na
gragianite i fondaciite.

chlen 52
Zdruzhenieto na gragiani prestanuva:
-ako e donesena odluka na sobranieto na zdruzhenieto
na gragiani so dvotretinsko mnozinstvo
-ako brojot na chlenovite na zdruzhenieto na gragiani
se namali pod brojot opredelen za osnovane
-ako Ustavniot sud na Republika Makedonija donese
odluka deka programata i statutot na zdruzhenieto na
gragiani ne se vo soglasnost so Ustavot
-ako se utvrdi deka zdruzhenieto na gragiani
prestanalo so rabota i
-i vo drugi sluchai predvideni so ovoj zakon
Liceto koe go zastapuva zdruzhenieto na gragiani e
dolzhno za okolnostite od stavot 1 od ovoj chlen da go
izvesti osnovniot sud vo rok od 15 dena po nivnoto
nastanuvane.
Prestanokot na zdruzhenieto na gragiani go utvrduva
osnovniot sud so resenie spored pravilata na vonprocesnata
postapka.

Soglasno Zakonot, zdruzhenieto na gragiani prestanuva
so rabota vo slednite sluchai:
1. ako e donesena odluka na sobranieto na zdruzhenieto
na gragiani so dvotretinsko mnozinstvo;
Sobranieto na zdruzhenieto na gragiani odlukata za
prestanok mora da ja donese so kvalifikuvano mnozinstvo
odnosno dvotretinsko mnozinstvo od vkupniot broj chlenovi
na sobranieto. Sekoe zdruzhenie vo svojot statut kako
nachin na odluchuvane so kvalifikuvano mnozinstvo mora da
go predvidi ova mnozinstvo za prestanokot na zdruzhenieto.
2. ako brojot na chlenovite na zdruzhenieto na gragiani
se namali pod brojot opredelen za osnovane;
Isto taka, dokolku brojot na chlenovite se namali pod
zakonskiot minimum (chlen 17 od Zakonot, odnosno pet) toj e
osnov za prestanok na zdruzhenieto. Zadacha e na chlenovite
na zdruzhenieto koi se grizhat za ponatamosnoto postoene i

opstanok na zdruzhenieto da se trudat da imaat chlenstvo
pobrojno od ona osnovnoto, potrebno za registracija.
3. ako Ustavniot sud na Republika Makedonija donese
odluka deka programata i statutot na zdruzhenieto na
gragiani ne se vo soglasnost so Ustavot ;
Samo Ustavniot sud na Makedonija e nadlezhen da ja ceni
usoglasenosta na programata i statutot na zdruzhenieto na
gragiani so Ustavot (osobeno chlen 20 od Ustavot na
Republika Makedonija) i chlen 2 od ovoj Zakon
4. ako se utvrdi deka zdruzhenieto na gragiani
prestanalo so rabota i
Isto taka koga zdruzhenieto na gragiani faktichki ]e
prestane so svojata rabota (zamirane na aktivnostite,
chlenovite pove]e ne se sre]avaat, postoene na nepopravlivi
vnatresni konfliktni situacii koi go doveduvaat vo prasane
raboteneto i opstojuvaneto na zdruzhenieto bidej]i
organizacijata ve]e ne funkcionira podolgo vreme i sl) toa
e osnov za prestanok na istoto.
5. i vo drugi sluchai predvideni so ovoj zakon
Ovoj osnov osobeno se odnesuva koga ]e nastapat uslovite od
chlen 56 od ovoj Zakon, odnosno koga zdruzhenieto na
gragiani raboti sprotivno na chlen 3 i 4 od ovoj Zakon,
dokolku raboti odnosno negovite celi se sprotivni na chlen
20 od Ustavot i chlen 2 od ovoj Zakon i dokolku rabotata ne
mu e vo soglasnost so Statutot.
Postoi zakonska obvrska za zakonskiot prestavnik
odnosno zastapnik na zdruzhenieto, dokolku nastane nekoja
od gorenavedenite okolnosti, vo rok od 15 dena od denot na
nastanuvaneto da go izvesti osnovniot sud kade zdruzhenieto
e registrirano.
Po izvestuvaneto, osnovniot sud so resenie doneseno vo
vonprocesna postapka go utvrduva prestanokot na soodvetnoto
zdruzhenie.

chlen 53
Po prestanokot na rabota na zdruzhenieto na gragiani
imotot i sredstvata sto ostanuvaat po namiruvaneto na
obvrskite se koristat na nachin utvrden so statutot na
zdruzhenieto na gragiani.
Vo sluchai vo koi ne mozhat da se ispolnat uslovite
utvrdeni so statutot za nachinot na koristene na imotot i
sredstvata preminuvaat vo zdruzhenie na gragiani koe ]e go
opredeli soodvetnoto ministerstvo.
Protiv resenieto od stav 2 na ovoj chlen mozhe da se
podnese zhalba do Komisijata na Vladata na Republika
Makedonija.

Soglasno statutot, po prestanokot na rabotata na
zdruzhenieto na gragiani, imotot i sredstvata sto
ostanuvaat po namiruvaneto na obvrskite (kako sprema svoite
chlenovi, taka i sprema treti lica i drzhavata) se koristat
na nachin prethodno opredelen so statutot.
Dokolku so statutot na soodvetnoto zdruzhenie na
gragiani ne e regulirano nachinot i subjektot na koristene
na preostanatiot imot i sredstva, vo toj sluchaj toj imot i
sredstva preminuvaat vo sopstvenost na zdruzhenija na
gragiani koe ]e go opredeli soosdvetnoto ministerstvo vo
chij domen spagiaat aktivnostite na soodvetnoto zdruzhenie.
Vo ovaa smisla se pravi obid sredstvata i imotot da bidat
preneseni po mozhnost na organizacija koja ima slichna
dejnost ili aktivnosti kako onaa koja prestanala da postoi.
Protiv vakvoto resenie na ministerstvoto mozhe da se
podnese zhalba do vtorostepeniot organ koj vrsi kontrola na
rabotata na soodvetnoto ministerstvo (soodvetnata komisija
na vladata na Republika Makedonija).

chlen 54
Fondacijata prestanuva:
– ako se utvrdi deka prestanala so rabota
– ako sredstvata ne se dovolni za ostvaruvane na
nejzinite celi
– ako go izgubi svojot imot
– ako celta za koja e formirana e ispolneta ili ne
mozhe da se ispolni
– ako i istekuva opredelenoto vreme, koga e osnovana
za opredeleno vreme
– so stechaj
– so odluka na osnovachot vo sluchaj toa pravo da bilo
zagarantirano so statutot
– so odluka na upravniot odbor i
– vo drugi sluchai opredeleni so zakon.
Liceto koe ja zastapuva fondacijata e dolzhno za
okolnostite od stavot 1 na ovoj chlen da go izvesti
osnovniot sud vo rok od 15 dena po nivnoto nastanuvane.
Prestanokot na fondacijata go utvrduva osnovniot sud
so resenie spored pravilata na vinprocesnata postapka.

Soglasno Zakonot, fondacijata prestanuva so rabota vo
slednite sluchai:
1. ako se utvrdi deka prestanala so rabota
2. ako sredstvata ne se dovolni za ostvaruvane na
nejzinite celi
3. ako go izgubi svojot imot

4. ako celta za koja e formirana e ispolneta ili ne
mozhe da se ispolni
5. ako i istekuva opredelenoto vreme, koga e osnovana
za opredeleno vreme
6. so stechaj
7. so odluka na osnovachot vo sluchaj toa pravo da bilo
zagarantirano so statutot
Po pravilo, osnovachot nema pravo da ja ukine
fondacijata dokolku toa pravo so statutot izrichito ne mu e
garantirano. Imeno, so osnovaneto na fondacijata,
osnovachkite prava po pravilo zgasnuvaat, odnosno samo
pravoto na nadzor ostanuva da postoi dodeka upravuvaneto i
raboteneto so fondacijata se prenesuva vo nadlezhnost na
upravniot odbor.
8. so odluka na upravniot odbor i
9. vo drugi sluchai opredeleni so zakon.
Postoi zakonska obvrska za zakonskiot prestavnik
odnosno zastapnik na fondacijata, dokolku nastane nekoja od
gorenavedenite okolnosti, vo rok od 15 dena od denot na
nastanuvaneto da go izvesti osnovniot sud kade zdruzhenieto
e registrirano.
Po izvestuvaneto, osnovniot sud so resenie doneseno vo
vonprocesna postapka go utvrduva prestanokot na soodvetnata
fondacija.

chlen 55
Po prestanok na rabotata na fondacijata deponiranite
sredstva sto ostanuvaat po namiruvane na pobaruvanata, se
raspredeluvaat megiu licata koi se ovlasteni za toa vo
soglasnost so statutot.
Ako fondacijata e raspustena so odluka na osnovachot
koj e fizichko lice, imotot i sredstvata sto ostanuvaat po
raspustaneto se prenesuvaat na fondacija koja ima slichni
celi.
Vo sluchai vo koi ne mozhat da se ispolnat uslovite
utvrdeni vo statutot za nachinot na raspredelbata na
sredstvata sto ostanuvaat po namiruvane na pobaruvanata so
prestanokot na fondacijata, sredstvata se prenesuvaat na
zdruzhenie na gragiani koe ]e go opredeli soodvetnoto
ministerstvo.
Protiv resenieto od stavot 3 na ovoj chlen mozhe da se
podnese zhalba do Komisijata na Vladata na Republika
Makedonija.

Dokolku so statutot ne e regulirano na poinakov
nachin, po prestanokot na fondacijata deponiranite sredstva
sto ostanuvaat po namiruvaneto na pobaruvanata, se

raspredeluvaat na licata koi se ovlasteni za toa, po
pravilo toa se korisnicite na imotot i sredstvata na
fondacijata.
Vo sluchaj osnovachot na fondacijata da e fizichko
lice, a so statutot da mu e zagarantirano pravoto so svoja
odluka da ja raspusti fondacijata, togas preostanatiot imot
i sredstva se prenesuvaat na fondacija koja ima slichni
celi. Znachi, vo nikoj sluchaj osnovachot ne mozhe da gi
povrati sredstvata koi gi dal za osnovane i rabotene na
fondacijata. So ova se otstranuva mozhnosta od zloupotreba
od strana na osnovachot za prenamena i restitucija na
imotot na fondacijata od edna strana, i od druga strana se
stremi kon trajnost, kontinuitet i serioznost vo namerite
za formirane i rabotene na fondacijata.
Dokolku so statutot ne e opredelen nachinot i
sredstvata za raspredelba na preostanatiot imot, togas
nadlezhnoto ministerstvo so resenie ]e gi opredeli
soodvetnite neprofitni organizacii (fondacii ili
zdruzhenija koi e pozhelno da imaat slichen domen na
aktivnosti) na koi ]e im se prenesat tie sredstva.
Donesenoto resenie od strana na nadlezhnoto
ministerstvo mozhe da se obzhaluva do Komisijata na Vladata
na Republika Makedonija.

chlen 56
Zdruzhenijata na gragiani i fondaciite prestanuvaat i:
– ako rabotat sprotivno na odredbite od chlenovite 3 i
4 na ovoj zakon
– ako raboteneto na zdruzhenijata na gragiani i
fondaciite ne e vo soglasnost so nivniot statut.
Sekoj mozhe da dade inicijativa za prestanok na
zdruzhenieto na gragiani i fondacijata ako osnovano
sesomneva deka ostvaruva aktivnost od stavot 1 na ovoj
chlen.

Zdruzhenijata na gragiani i fondaciite prestanuvaat i vo
slednite sluchai:
1. ako rabotat sprotivno na odredbite od chlenovite 3 i
4 na ovoj zakon
Znachi, zdruzhenijata na gragiani i fondaciite ]e prestanat
so rabota dokolku se zanimavaat so politichki aktivnosti
(spored chlen 3 od Zakonot), i dokolku rabotat sprotivno
odredbite na chlen 20 od Ustavot na Republika Makedonija i
chlen 4 od ovoj Zakon.
2. ako raboteneto na zdruzhenijata na gragiani i
fondaciite ne e vo soglasnost so nivniot statut.

Osnov za prestanok na zdruzhenijata i fondaciite e i
nivnoto nerabotene soglasno statutarnite odredbi.
Vo ovie sluchai, inicijativa mozhe da dade sekoj
(fizichki i pravni lica) a postapkata se pokrenuva po
predlog na javnoto obvinitelstvo.

chlen 57
Resenie za prestanok na zdruzhenieto na gragiani ili
fondacijata od chlenot 56 na ovoj zakon donesuva osnovniot
sud na chie podrachje zdruzhenieto na gragiani ili
fondacijata ima sediste.

Po predlog na javniot obvinitel resenie za prestanok
na zdruzhenieto na gragiani i fondacijata donesuva
osnovniot sud na chie podrachje zdruzhenieto na gragiani i
fondacijata ima sediste.

chlen 58
Postapkata pred osnovniot sud vo sluchaite od
chlenovite 3 i 4 na ovoj Zakon, se pokrenuva po predlog na
osnovniot javen obvinitel.
Postapkata pred osnovniot sud se vodi spored pravilata
na procesnata postapka dokolku so odredbite na ovoj zakon
ne e poinaku opredeleno.
Raspravata pred sudot se odrzhuva vo prisustvo na
podnositelot na predlogot i zastapnikot na zdruzhenieto na
gragiani i fondacijata.
Postapkata za prestanok na zdruzhenieto na gragiani i
fondacijata e itna.

Koga se raboti za povreda na chlen 3 i 4 od ovoj
Zakon, (odnosno chlen 20 od Ustavot) postapkata pred
osnovniot sud se pokrenuva po predlog na osnovniot javen
obvinitel.
Osnovniot sud postapkata za prestanok ja vodi spored
pravilata na procesnata postapka.
Na raspravata po predlogot za prestanok na
zdruzhenieto ili fondacijata mora da prisustvuva javniot
obvinitel i zastapnikot na soodvetnoto zdruzhenie ili
fondacija.
Ovaa procesna postapka za prestanok e itna.

chlen 59
Protiv resenieto na osnovniot sud za prestanok na
zdruzhenieto na gragiani ili fondacijata, nezadovolnata
stranka mozhe da podnese zhalba preku osnovniot sud do

apelacioniot sud vo rok od 8 dena od denot na priemot na
resenieto.
Navremenata i dozvolena zhalba, osnovniot sud ja
dostavuva do apelacioniot sud vo rok od 3 dena od denot na
priemot na zhalbata.
Apelacioniot sud po sopstvena ocenka mozhe da gi
povika strankite so cel da gi soslusa i da pribavi
dopolnitelni dokazi.
Apelacioniot sud po zhalbata odluchuva vo rok od 3
dena od priemot na zhalbata.
Protiv pravosilnoto resenie dozvolena e zastita na
zakonitosta, koja ja podnesuva javniot obvinitel.

Dokolku osnovniot sud donese resenie za prestanok na
zdruzhenieto na gragiani ili fondacijata, nezadovolnata
stranka mozhe da podnese zhalba preku osnovniot sud do
apelacioniot sud vo rok od 8 dena od denot na priemot na
resenieto.
Navremenata i dozvolenata zhalba osnovniot sud ja
dostavuva vo rok od 3 dena do apelacioniot sud.
Apelacioniot sud, mozhe dokolku smeta deka mu trebaat
novi dokazi da gi povika strankite so cel povtorno da gi
soslusa.
Vtorostepeniot- apelacioniot sud vtorostepenata
postapka mora da ja resi vo rok od tri dena od priemot na
zhalbata.
Protiv pravosilnoto resenie (doneseno od apelacioniot
sud) dozvoleno e vonreden praven lek – barane zastita na
zakonitosta, koe go podnesuva javniot obvinitel.

chlen 60
Vrz osnova na resenieto od chlenovite 52, 54 i 57 na
ovoj zakon, zdruzhenieto na gragiani i fondacijata se
brisat od sudskiot registar.
Podatocite za briseneto se objavuvaat vo “Sluzhben
vesnok na Republika Makedonija”.

So donesuvaneto na resenieto za prestanok na
zdruzhenieto na gragiani (chlen 52) i fondacijata (chlen
54) i zdruzhenie na gragiani i/ili fondacija (chlen 57)
zdruzhenieto ili fondacijata se brisat od sudskiot
registar.
Briseneto se objavuva vo sluzhbeniot vesnik na
Republika Makedonija.

V. SREDSTVA NA ZDRUZHENIJATA NA GRAGIANI I FONDACIITE

chlen 61
Zdruzhenijata na gragiani i fondaciite mozhat da
steknuvaat predmeti, parichni sredstva i imotni prava.
Zdruzhenijata na gragiani i fondaciite sredstvata gi
steknuvaat od chlenarina, prilozi, donacii, podaroci i
slichno i so niv raspolagaat vo soglasnost so statutot i so
zakon.
Zdruzhenijata na gragiani i fondaciite mozhat da
ostvaruvaat prihodi i od dobivkata na trgovskite drustva
koi gi osnovale so sredstva na zdruzhenieto i od drugi
izvori.
Zdruzhenijata na gragiani i fondaciite mozhat da
dobivaat sredstva od Buxetot na Republikata, buxetite na
edinicite na lokalnata samouprava i Buxetot na Grad Skopje.
Sredstvata od stavot 4 na ovoj chlen se dobivaat vrz
osnova na prethodno izgotveni programi (proekti) od
zdruzhenijata na gragiani ili fondaciite koi ]e bidat
odobreni od Vladata na Republika Makedonija, odnosno
nadlezhnite ministerstva, sovetite na edinicite na
lokalnata samouprava i Sovetot na Grad Skopje, vo
soglasnost so zakon.

Zaradi ostvaruvane na svoite celi i zadachi,
zdruzhenijata na gragiani i fondaciite mozhat da
steknuvaat: predmeti, parichni sredstva i imotni prava.
Ovie sredstva mozhat da se steknat od: chlenarina,
prilozi, donacii, podaroci i slichno. Isto taka, mozhat da
postojat i “pasivni prihodi” kako sto se: bankovni kamati,
dividendi, naemnina itn. Obvrska na zdruzhenijata i
fondaciite e so ovie sredstva da raspolagaat vo soglasnost
so sopstveniot statut i Zakonot.
Isto taka zdruzhenijata i fondaciite soglasno chlen 7
stav 3 od ovoj Zakon mozhat da ostvaruvaat prihodi i od
dobivkata na trgovskite drustva sto gi osnovale so svoi
sredstva.
Dokolku rabotata na zdruzhenijata ili fondaciite e od
interes za drzhavata i lokalnata samouprava, nivnata
aktivnost mozhe da bide alimentirana od sredstvata na
buxetot na Republikata, buxetite na edinicite na lokalnata
samouprava i buxetot na Sovetot na Grad Skopje.
Sredstvata od buxetot na drzhavata ili lokalnata
samouprava, ]e se dobijat vrz osnova na proekti izgotveni
od zdruzhenijata ili fondaciite a odobreni od Vladata,
nadlezhnite ministerstva, sovetite na edinicite na
lokalnata samouprava i Sovetot na Grad Skopje.

chlen 62

Sredstvata sto zdruzhenijata na gragiani i fondaciite
gi steknuvaat soglasno so chlenot 61 na ovoj zakon se nivna
sopstvenost.

Ovde se raboti za poseben vid na sopstvenost na
zdruzhenija na gragiani i fondacii ( sui generis) sto egzistira
vo Republika Makedonija. Posebniot karakter na sopstvenosta
proizleguva od nachinot na steknuvane, trosene i prestanok
na sopstvenosta koj nachin e reguliran so odredbite na ovoj
Zakon.

chlen 63
So statutot na zdruzhenijata na gragiani i fondaciite
se utvrduva organot koj vrsi kontrola za namensko koristene
i raspolagane so sredstvata i prohodite na zdruzhenijata na
gragiani i fondaciite.
Organot od stavot 1 na ovoj chlen e sostaven od
chlenovi, lica na zdruzhenijata na gragiani i fondaciite
koi se izbiraat na nachin predviden so statutot.
Sekoj chlen ima pravo da bara da izvrsi uvid vo
koristeneto na sredstvata i prihodite na zdruzhenijata na
gragiani i fondaciite na nachin utvrden so statutot.

Kako zadolzhitelen organ sto sekoe zdruzhenie na
gragiani i fondacija so svojot statut mora da go formira, e
organot (najchesto nadzoren odbor) koj vrsi kontrola za
namenskoto koristene i raspolagane so sredstvata i
prihodite na zdruzhenijata na gragiani i fondaciite.
Zakonot ostava na dispozicijata na zdruzhenijata i
fondaciite so svojot statut da gi opredelat chlenovite,
nachinot na nivniot izbor i rabota na ovoj organ.
Isto taka, vo statutot sekoe zdruzhenie na gragiani
ili fondacija mora da predvidi transparentnost i javnost vo
nivnoto finansisko rabotene, odnosno na sekoj chlen na
soodvetnoto zdruzhenie da mu se ovozmozhi uvid vo
koristeneto na sredstvata i prihodite na sopstvenoto
zdruzhenie.

chlen 64
Fondacijata gi upotrebuva svoite sredstva (prihodi)
iskluchitelno za ostvaruvane na statutarnite celi.

Fondaciite svoite prihodi steknati soglasno chlen 61
od ovoj Zakon gi upotrebuvaat iskluchivo za ostvaruvane na
statutarnite celi.

chlen 65

Korisnik e lice na koe mu se davaat sredstva od
sopstvenosta na fondacijata.
Dokolku so statutot na fondacijata ne se tochno
opredeleni korisnicite, kako korisnici se smetaat site lica
vo soglasnost so statutarnite celi na fondacijata.
Osnovachite, chlenovite na upravniot odbor ili
sovetot, vrabotenite lica vo fondacijata mozhat da se javat
kako korisnici dokolku toa e vo soglasnost so celite na
fondacijata i statutot i dokolku za toa se izjasnile dve
tretini od chlenovite na upravniot odbor.

Pod korisnik ovoj Zakon se podrazbira lice na koe mu
se davaat sredstva od imotot na fondacijata a koi se
nameneti za ostvaruvane na nejzinite statutarni celi i
zadachi.
Ako korisnicite so statutot ne se definirani kako
specifichna grupa na lugie so opredeleni karakteristiki
(studenti, sportisti, nauchen podmladok, slepi lica, lugie
zaboleni od opredeleni bolesti i slichno) togas kako
korisnici ]e se smetaat site lica vo soglasnost so
statutarnite celi na fondacijata.
Po pravilo, osnovachite, chlenovite na upravniot odbor
ili sovetot, vrabotenite lica vo fondacijata ne mozhat da
se javat kako korisnici. Tie mozhat da se javat kako
korisnici dokolku se ispolneti dva uslova:
1. Ako toa e vo soglasnost so celite i statutot na
fondacijata
2. Ako za toa se izjasnile 2/3 od upravniot odbor.
Znachi, Zakonot predviduva kumulativno ispolnuvane na
ovie dva uslova.

VI . ZDRUZHENIJA NA STRANCI, STRANSKI I MEGIUNARODNI
NEVLADINI ORGANIZACII

1. Zdruzhenija na stranci

chlen 66
Strancite koi imat postojan ili privremen prestoj ili
privremeno prestojuvaat podolgo od edna godina na
teritorijata na Republika Makedonija, mozhat da osnovaat
zdruzhenija na stranci pod uslovi utvrdeni so ovoj zakon.
Odobrenie za osnovane na zdruzhrnie na stranci od
stavot 1 na ovoj chlen, dava osnovniot sud na chie
podrachje zdruzhenieto na stranci ima sediste po prethodno
pribaveno mislene od Ministerstvoto za nadvoresni raboti.

Osnoven uslov za osnovane na zdruzhenija na stranci
Zakonot go predviduva postojaniot ili privremeniot prestoj
podolgo od edna godina na teritorijata na Republika
Makedonija.
Isto taka, Zakonot kako uslov za osnovane na
zdruzhenija na stranci e prethodno pribaveno mislene od
ministertvoto za nadvoresni raboti koe e osnova za
dobivaneto na odobrenie za osnovane zdruzhenie na stranci
koe go donesuva osnovniot sud na chie podrachje
zdruzhenieto na stranci ima sediste. Znachi, ovde
pozitivnoto mislene na Ministerstvoto za nadvoresni raboti
e uslov za donesuvane na odluka za upis vo registarot na
zdruzhenieto na stranci.

chlen 67
Osnovane na zdruzhenie na stranci mozhe da se odobri
po barane od najmalku petmina polnoletni stranci.
Osnovane na zdruzhenie na stranci mozhe da se odobri
samo za unapreduvane na nauchni, sportski, kulturni,
humanitarni i socijalni celi.

Identichno kako kaj zdruzhenijata na gragiani kade
osnovachi se drzhavjani na Republika Makedonija (chlen 17
od Zakonot) taka i osnovaneto na zdruzhenie na stranci
mozhe da se odobri po barane od najmalku petmina polnoletni
stranci.
Pravata, interesite i uveruvanata za koi strancite
mozhat da formiraat zdruzhenija se stesneti vo odnos na
domasnite drzhavjani. Imeno, strancite ne mozhat da
osnovaat zdruzhenija na stranci za ostvaruvane i zastita
na: struchni, tehnichki, ekonomski, obrazovni i drugi celi.
Zakonot dozvoluva osnovane na zdruzhenija na stranci samo
za unapreduvane na nauchni, sportski, kulturni, humanitarni
i socijalni celi.

chlen 68
Vo postapkata za registracija i prestanok na
zdruzhenjata na stranci se pr imenuvaat odredbite od ovoj
zakon, za registracija i prestanok na zdruzhenijata na
gragiani.
Za zdruzhenijata na stranci osnovniot sud vodi poseben
registar.

Postapkata za registracija i prestanok na zdruzhenieto
na stranci e identichna so postapkata za domasnite
zdruzhenija na gragiani.

Osnovniot sud vodi poseben registar za zdruzhenija na
stranci slichno kako i za domasnite zdruzhenija na gragiani
i fondacii regulirano so chlen 51 od ovoj Zakon.

2. Stranski i megiunarodni nevladini organizacii

chlen 69
Na teritorijata na Republika Makedonija mozhat da se
osnovaat i da dejstvuvaat stranski i megiunarodni nevladini
organizacii, fondacii, sojuzi i nivn i podruzhnici koi se
neprofitni (vo natamosniot tekst: stranski organizacii).
Na teritorijata na Republika Makedonija mozhat da se
osnovaat i da dejstvuvaat i drugi organizacii koi se
iskluchitelno finansirani od bilateralni i multilateralni
dogovori za da se vkluchat vo razvojnite proekti na
Republika Makedonija.
Dejnosta na stranskite organizacii ne smee da bide vo
nesoglasnost so Ustavot, zakonite na Republika Makedonija i
megiunarodnite dogovori koi Republika Makedonija gi
skluchila ili im pristapila.

Zakonot dozvoluva na teritorijata na Republika
Makedonija mozhat da se osnovaat i da dejstvuvaat stranski
i megiunarodni nevladini organizacii, fondacii, sojuzi i
nivni podruzhnici koi se neprofitni.
Isto taka, vo Makedonija mozhat da se osnovaat i
dejstvuvaat i drugi organizacii koi se iskluchitelno
finansirani od bilateralni i multilateralni dogovori za da
se vkluchat vo razvojnite proekti na Republika Makedonija
(i pokraj toa sto nekoi od niv ja nemaat neprofitnata
karakteristika).
Osnoven uslov za egzistirane na ovie stranski
organizacii e nivnata dejnost da ne bide vo nesoglasnost so
Ustavot, zakonite na Republika Makedonija i megiunarodnite
dogovori koi Republika Makedonija gi skluchila ili im
pristapila.

chlen 70
Stranskite organizacii se zapisuvaat vo registarot na
stranski organizacii sto go vodi osnovniot sud, po
prethodno pribaveno mislene na Ministerstvoto za nadvoresni
raboti.

Isto kako i zdruzhenijata na stranci i ovie
organizacii ]e se zapisat vo registerot na stranski
organizacii po prethodno pribaveno mislene od
Ministerstvoto za nadvoresni raboti.

chlen 71
Baraneto za upis vo registarot na stranska
organizacija so sediste na teritorijata na Republika
Makedonija potrebno e da gi sodrzhi site podatoci i
dokumenti propisani vo chlenot 44 na ovoj zakon.
So baraneto za upis vo registarot na stranskata
organizacija treba da dostavi podatoci od registarot vo
zemjata kade sto e registrirana.
Ako na teritorijata na Republika Makedonija se formira
podruzhnica na stranska organizacija, so baraneto za upis
vo registarot treba da se prilozhi i izvod od osnovniot akt
(pravilata) od koj se gleda d eka stranskata organizacija
ima status na pravno lice i da se navede sedisteto na taa
podruzhnica.
Odredbite od ovoj zakon soodvetno se primenuvaat i na
stranskite organizacii.

Kon baraneto za upis vo registarot na stranski
organizacii so sediste na teritorijata na Republika
Makedonija treba da se prilozhi aktot za osnovane, statutot
na organizacijata, programata na organizacijata i
ovlastenoto lice za zastapuvane na organizacijata.
Kon ova barane (prijava za upis) treba da se dostavat
podatoci za registracija vo zemjata kade sto e registrirana
taa stranska organizacija. Pri ova, sekako deka bi trebalo
da se vodi smetka za registracionite specifiki na
soodvetnata zemja od kade poteknuva organizacijata koja
bara da bide registrirana.
Dokolku vo Makedonija se formira podruzhnica
(kancelarija, ekspozitura, oddel, ogranok) na stranska
organizacija togas so baraneto za upis vo registarot treba
da se prilozhi i osnovniot akt (pravilata) koj e dokaz deka
taa stranska organizacija ima praven legitimitet i da se
navede sedisteto na taa organizacija.
Odredbite sto se primenuvaat na domasnite zdruzhenija
na gragiani i fondacii soodvetno se primenuvaat i na
stranskite organizacii, se razbira povtorno vodej]i smetka
za statutarnite i operativnite specifiki na soodvetnata
organizacija. Specifiki koi mozhat da proizlezat se
sluchuva da se odnesuvaat na vnatresnata struktura na taa
organizacija, na odnosite megiu izbranite organi i sl, sto
vsusnost se resava preku statutarnite odredbi.

VII . SORABOTKA I ZDRU@UVANE NA ZDRU@ENIJATA NA GRA|ANITE I
FONDACIITE

chlen 72
Zdruzhenijata na gragiani i fondaciite mozhat
megiusebno da se povrzuvaat ili zdruzhuvaat vo sojuzi ili
vo drugi oblici na povrzuvane ili zdruzhuvane, za
zaednichko unapreduvane na svojata rabota i aktivnosti, za
usoglasuvane na posebnite i zaednichkite interesi vo
oblasta za koja se osnovani, kako i za ostvaruvane na drugi
prasana od zaednichki interes.
Sojuzite i drugite oblici na zdruzhuvane na
zdruzhenijata na gragiani i fondaciite mozhat da
sorabotuvaat i da se zachlenuvaat ili povrzuvaat vo
megiunarodni organizacii, ako toa ne e vo nesoglasnost so
Ustavot i zakon i ako e predvideno so statutot.
Zdruzhenijata na gragiani i fondaciite se dolzhni
zachlenuvaneto ili povrzuvaneto vo megiunarodni organizacii
da go zapisat vo registarot, najdocna 30 dena od denot na
zachlenuvaneto ili povrzuvaneto.

Zaradi zaednichko unapreduvane na svojata rabota i
aktivnosti, za usoglasuvane na posebnite i zaednichkite
interesi vo oblasta za koi se osnovani, kako i za
ostvaruvane na drugi prasana od zaednichki interes,
zdruzhenijata na gragiani i fondacii mozhat megiusebno da
se povrzuvaat ili zdruzhuvaat vo sojuzi, dvizhena, unii,
drustva i slichno, ili vo drugi oblici na povrzuvane ili
zdruzhuvane.
Ovie oblici na zdruzhuvane na zdruzhenijata i
fondaciite mozhat da sorabotuvaat i da se zachlenuvaat ili
povrzuvaat vo megiunarodni organizacii, ako toa ne e vo
nesoglasnost so Ustavot i zakon i ako e predvideno so
statutot.
Dokolku zdruzhenijata i fondaciite se zachlenuvaat i
povrzuvaat vo megiunarodni organizacii, tie se dolzhno vo
rok od 30 dena od denot na zachlenuvaneto ili povrzuvaneto
toa da go zapisat vo sudskiot registar.
Primer na statut na povisok oblik na povrzuvane i
zdruzhuvane (sojuz) e daden vo prilogot na ovoj komentar.

VIII . KAZNENI ODREDBI

chlen 73
So parichna kazna od 100.000 do 200.000 denari ]e se
kazni za prekrsok zdruzhenie na gragiani i fondacija ako go
koristi svojot imot i sredstva sprotivno na chlenovite 3 i
7 stav 2 na ovoj zakon.

Za prekrsokot od stav 1 na ovoj chlen na nravnoto lice
]e mu se izreche i merka na bezbednost zabrana na vrsene na
dejnosta za period od edna do pet godini.

Dokolku opredeleno zdruzhenie na gragiani i fondacija
go koristat svojot imot za politichki aktivnosti (chlen 3)
i za vrsene na stopanski dejnosti sprotivno na nivnite
statutarni celi i zadachi (chlen 7 stav 2), togas tie ]e se
kaznat za prekrsok so parichna kazna od 100.000 do 200.000
denari.
Pokraj glavnata (parichna) kazna, za ovoj prekrsok na
zdruzhenijata na gragianite ili fondaciite mozhe da im se
izreche i merka za bezbednost zabrana na vrsene na dejnosta
od edna do pet godini (soglasno chlen 24 stav 1, tochka 2
od Zakonot za prekrsocite, Sluzhben vesnik na RM br.15 od
03.04.1997).

chlen 74
So parichna kazna od 20.000 do 80.000 denari ]e se
kazni za prekrsok zdruzhenie na gragiani, zdruzhenie na
stranci i fondacija ako:
-zapochne so rabota pred da bide zapisano vo
registarot (chlen 6 stav 2)
-vo predvideniot rok ne podnelo barane do osnovniot
sud za zapisuvane na izmenite i dopolnuvanata na aktot za
osnovane ili statutot (chlen 49 stav 1)
-vo rok od 30 dena ne go izvesti osnovniot sud za
povrzuvane ili zachlenuvane vo sojuz ili megiunarodna
organizacija (chlen 72 stav 3).

Zdruzhenie na gragiani, zdruzhenie na stranci i fondacija
so parichna kazna od 20.000 do 80.000 denari ]e se kazni za
prekrsok ako:
1. Pochnalo so rabota pred da se steknat so praven
subjektivitet, odnosno pochnale so rabota pred da
bidat zapisani vo sudskiot registar (chlen 6 stav 2)
2. Vo rok od 30 dena ne podnele barane za izvrsenite
izmeni i dopolnuvana na aktot za osnovane ili statutot
do osnovniot (registracioniot) sud za zapisuvane na
izmenite i dopolnuvanata vo registarot (chlen 49 stav
1)
3. Vo rok od 30 dena ne go izvesti osnovniot sud za
povrzuvane ili za chlenuvane vo sojuz ili megiunarodna
organizacija (chlen 72 stav 3)
Zakonot vo ovoj sluchaj ne gi anticipira onie organizacii
koi nemaat zhelba da bidat registrirani, toest da se
zdobijat so status na pravno lice. Se pretpostavuva deka

neformalno zdruzhenite gragiani koi voopsto inicijalno ne
projavile zhelba ili ne prevzemale nikakvi aktivnosti vo
pravec na toa da izvrsat registracija, deka ne chuvstvuvaat
potreba da bidat registrirani. Prvata alineja na ovoj chlen
vsusnost se odnesuva na onie organizacii koi imaat zhelba
da se zdobijat so status na pravno lice, a zapochnale so
rabota pred toj status da bide dobien.

chlen 75
So parichna kazna od 10.000 do 25.000 denari ]e se
kazni za prekrsok liceto koe go zastapuva zdruzhenieto na
gragiani ili fondacijata ako vo rok od 15 dena od denot na
nastanuvane na okolnostite za prestanok od chlenovite 52
stav 2 na ovoj zakon ne go izvesti osnovniot sud.

Dokolku zakonskiot zastapnik na zdruzhenieto na
gragiani ili fondacijata vo rok od 15 dena od denot na
nastanuvane na okolnostite za prestanok predvideni vo
chlenovite 52 stav 2 i 54 stav 2 na ovoj zakon ne go
izvesti osnovniot sud, so parichna kazna od 10.000 do
25.000 ]e se kazni za prekrsok.

IX . PREODNI I ZAVRshNI ODREDBI

chlen 76
Postojnite opstestveni organizacii, zdruzhenija na
gragiani, zdruzhenija na stranci i stranski megiunarodni
nevladini organizacii, sojuzi, organizacii i nivnite
podruzhnici se dolzhni svoite programi i statuti da gi
usoglasat so odredbite na ovoj zakon vo rok od sest meseci
od denot na negovoto vleguvane vo sila i da se zapisat vo
registarot na zdruzhenijata na gragiani i fondaciite.

Site organizacii koi egzistirale na teritorijata na
Republika Makedonija spored Zakonot za opstestveni
organizacii i zdruzhenija na gragiani i Zakonot za
zdruzhuvaneto na gragianite vo zdruzhenija, opstestveni
organizacii i politichki organizacii sto se osnovaat za
teritorijata na SFRJ (vidi chlen 84) se dolzhni svoite
programi i statuti da gi usoglasat so odredbite na ovoj
zakon vo rok od 6 meseci (do 10.01.1999 godina).

chlen 77
Osnovniot sud ]e izvrsi upis na postojnite opstestveni
organizacii, zdruzhenija na gragiani, zdruzhenija na
stranci i stranski megiunarodni nevladini organizacii,
fondacii, sojuzi i nivnite podruzhnici koi se registrirani

spored odredbite na Zakonot za opstestveni organizacii i
zdruzhenija na gragiani, vo registarot ako gi ispolnat
uslovite utvrdeni so ovoj zakon.
Ako imeto na dve ili pove]e zdruzhenija na gragiani se
povtoruva so isti znaci i zborovi, postojnoto ime go
zadrzhuva zdruzhenieto koe e prvo zapisano vo registarot na
opstestvenite organizacii i zdruzhenija na gragiani.

Dokolku se usoglasat statutot i programata za rabota
na soodvetnoto zdruzhenie na gragiani togas osnovniot
(registracioniot sud) ]e izvrsi upis na postojnite
zdruzhenija na gragiani soglasno odredbite na ovoj Zakon.
Vo sluchaj da dosega egzistirale odnosno imalo pojavi
da imeto na dve ili pove]e zdruzhenija na gragiani se
povtoruva so isti znaci i zborovi, togas postojnoto ime go
zadrzhuva zdruzhenieto na gragiani koe e prvo zapisano vo
registarot na opstestvenite organizacii i zdruzhenija na
gragiani pri Ministerstvoto za vnatresni raboti.

chlen 78
Dokolku po istekot na rokot od chlenot 76 na ovoj
zakon opstestvenite organizacii, zdruzhenija na gragiani,
zdruzhenija na stranci i stranski megiunarodni nevladini
organizacii, fondacii, sojuzi i nivnite podruzhnici ne
bidat zapisani vo registarot na zdruzhenijata na gragiani i
fondaciite, prestanuvaat so rabota i ]e se izbrisat od
registarot sto go vodi organot na upravata nadlezhen za
vnatresni raboti.

Ako do 10.01.1999 godina nekoja od postojnite
orgnizacii (predvidena vo chlen 76) ne se zapise vo
registarot na zdruzhenijata na gragiani i fondacii, togas
ministerstvoto za vnatresni raboti po sluzhbena dolzhnost
treba da gi izbrise od postojniot registar na zdruzhenija
na gragiani. Po ovoj rok, zdruzhenijata na gragianite ]e
mora da se zapisat vo sudskiot registar kako novoformirano
zdruzhenie na gragiani soglasno chlen 44 od ovoj zakon.

chlen 79
Postapkata za registracija na zdruzhenija na gragiani,
zdruzhenija na stranci i stranski megiunarodni nevladini
organizacii, fondacii, sojuzi i nivni podruzhnici, koja na
denot na vleguvaneto vo sila na ovoj zakon ne e zavrsena ]e
zavrsi spored odredbite na ovoj zakon.

Dokolku postapkata za registracija na zdruzhenie na
gragiani zapochnala soglasno odredbite na poranesnite

zakoni (vidi chlen 84) a ne zavrsila, ]e zavrsi spored
odredbite na ovoj Zakon.

chlen 80
Ministerot za pravda, propisite utvrdeni so chlenot 43
stav 4 na ovoj zakon ]e gi donese vo rok od 30 dena od
denot na vleguvaneto vo sila na ovoj zakon.

Ministerot za pravda e dolzhen vo rok od 30 dena od
denot na vleguvaneto vo sila na ovoj Zakon da donese
propisi za obrasci za registri na zdruzhenijata na
gragianite i fondaciite.
Ministerot za pravda na 14 avgust 1998 godina go
donese Pravilnikot za obrascite na registrite na
zdruzhenijata na gragiani i fondaciite, na zdruzhenijata na
stranci i stranski organizacii i za nachinot na nivnoto
vodene, objaven vo Sluzhben vesnik na Republika Makedonija
broj 41/98.

chlen 81
Imotot na opstestevenite organizacii i zdruzhenija na
gragiani steknat od sopstveni sredstva e imot na
zdruzhenija na gragiani i nivnite pravni sledbenici.
Pod sopstveni sredstva od stavot 1 na ovoj chlen se
podrazbiraat sredstvata od chlenarini, donacii, pokloni,
legati, prihodi dobieni od poranesnite opstestveno-
politichki zaednici, samoupravni interesni zaednici i od
Lotarija na Makedonija za redovni aktivnosti.

Postojnite zdruzhenija na gragiani imotot sto go
steknale so sopstveni sredstva e imot na zdruzhenija na
gragiani i nivnite pravni sledbenici.
Pod sopstveni sredstva se podrazbiraat sredstvata od
chlenarina donacii, pokloni, legati, prihodi dobieni od
poranesni opstestveno-politichki zaednici, samoupravni
interesni zaednici i od Lotarija na Makedonija za redovni
aktivnosti.

chlen 82
Imotot i sredstvata dodeleni na opstestvenite
organizacii i zdruzhenija na gragiani dobien na koristene
od strana na poranesnite opstestveno-politichki zaednici i
samoupravni interesni zaednici se drzhavna sopstvenost.

Dokolku imotot i sredstvata na postojnite zdruzhenija
na gragiani e daden na koristene od strana na poranesnite
opstesveno-politichki zaednici (opstina, Republika i

Federacija), i samoupravni interesni zaednici, toj imot e
drzhavna sopstvenost.

chlen 83
Zdruzhenijata na gragiani pravni sledbenici na
opstestvenite organizacii i zdruzhenija ]e go koristat
imotot vo drzhavna sopstvenost pod zakup, dokolku se
koristi za celite i zadachite na zdruzhenieto na gragiani.
Zdruzhenijata na gragiani pravni sledbenici na
opstestvenite organizacii i zdruzhenija formirani za
humanitarni celi ]e go koristat imotot vo drzhavna
sopstvenost pod zakup bez nadomest, dokolku toj se koristi
za celite i zadachite na zdruzhenieto na gragiani.
Zakupniot odnos megiu zdruzhenieto na gragiani i
drzhavata se ureduva so dogovor.
Dogovorot za zakup vo imeto na drzhavata go skluchuva
organot na upravata opredelen so zakon.

Dokolku zdruzhenijata na gragiani imotot od drzhavna
sopstvenost go koristat za ostvaruvane na celite i
zadachite na zdruzhenieto, togas toj imot ]e go dobijat pod
zakup od strana na drzhavata.
Dokolku imotot sto se koristi pod zakup od soodvetnoto
zdruzhenie se koristi za humanitarni celi, togas toj zakup
]e bide bez nadomest.
Zakupnite odnosi ]e se reguliraat soglasno pravilata
na obligacionoto pravo so dogovor za zakup.
Vo ime na drzhavata, dogovorot za zakup ]e go skluchi
soodvetnoto ministerstvo.

chlen 84
So denot na vleguvaneto vo sila na ovoj zakon
prestanuvaat da vazhat Zakonot za opstestveni organizacii i
zdruzhenija na gragiani “Sluzhben vesnik na SRM” br.32/83 i
12/90, koj se odnesuva na opstestvenite organizacii i
zdruzhenija na gragiani bez politichki celi, i Zakonot za
zdruzhuvaneto na gragianite vo zdruzhenija, opstestveni
organizacii i politichki organizacii sto se osnovaat za
teritorijata na SFRJ, “Sluzhben list na SFRJ”, br.42/90.

So denot na vleguvaneto vo sila na ovoj zakon
prestanuvaat da vazhat postojnite zakoni: Zakonot za
opstestveni organizacii i zdruzhenija na gragiani “Sluzhben
vesnik na SRM” br.32/83 i 12/90, i Zakonot za zdruzhuvaneto
na gragianite vo zdruzhenija, opstestveni organizacii i
politichki organizacii sto se osnovaat za teritorijata na
SFRJ, “Sluzhben list na SFRJ”, br.42/90.

chlen 85
Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na
objavuvaneto vo “Sluzhben vesnik na Republika Makedonija”.

Vacatio legis na ovoj Zakon e 8 dena od denot na negovoto
objavuvane vo Sluzhben vesnik na Republika Makedonija,
odnosno toj pochnal da se primenuva od 10 juli 1997 godina.